Remittera till Fysiologiska kliniken

Vid fysiologiska kliniken utreds funktionsrubbningar i olika organ med modernast tänkbara apparatur. Här undersöks bland annat patienter med misstänkt kärlkramp eller klaffel i hjärtat, astma, olika mag-tarmsjukdomar och förträngningar i blodkärl.

Här nedan listas våra undersökningar:

Blodkärl

Artärundersökningar

Perifer cirkulations utredning
Gångprov med vristtryck
Duplex artär
Duplex carotis
Graft

Venundersökningar

Duplex ventrombos
Duplex venös insufficiens
Duplex venmapping preoperativt

Hjärta

EKG-relaterade undersökningar

Vilo-EKG Ortostatiskt prov 8 minuter
Ortostatiskt prov 45 minuter (Tilt-test)
Långtidsregistrering-EKG (bandspelar-EKG)
TUM-EKG

Noninvasiva undersökningar

Ekokardiografi (transthorakal)
Stress-ekokardiografi
Cykelstress, liggande cykelstress och farmakologisk stress
Transesofageal ekokardiografi (TEE)

Blodtrycksmätningar

Långtidsregistrering av blodtryck

Lungor och luftvägar

Lungundersökningar

Spirometri
Dynamisk spirometri före/efter bronkodilatation
Bestämning av diffusionskapacitet

Luftvägsundersökningar

Mätning av kväveoxid i utandningsluft (FeNO) - visar förekomst av eventuell eosinofil inflammation i luftvägarna

Nervsystemet

EMG
Neurografi
Elektroencefalografi (EEG)
Sömn Elektroencefalografi

Njurar

Glomerulusfiltration (Iohexol).
OBS! Aktuellt S-kreavärde krävs inför undersökning

Compartment

Klinikens uppdrag rörande Sömnapnéutredningar upphör från 2020-09-01.
Vi hänvisar till Stockholm Heart Center.

Använd gärna fysiologiska klinikens egen blankett för din remiss:
Fysiologiska klinikens remissblankett