Capio
Capio
Capio

Remittera till Fysiologiska kliniken

Vid fysiologiska kliniken utreds funktionsrubbningar i olika organ med modernast tänkbara apparatur. Här undersöks bland annat patienter med misstänkt kärlkramp eller klaffel i hjärtat, astma, olika mag-tarmsjukdomar och förträngningar i blodkärl.

Många av våra undersökningar är ackrediterade av ackrediteringsorganet Swedac. Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Syftet är att säkerställa att det kontrollarbete som utförs skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö.

Fysiologiska klinikens ackreditering sker med flexibel omfattning. Det innebär att vi har möjlighet att göra ändringar i omfattningen utan att först inhämta ett godkännande av Swedac. Swedac följer sedan upp de ändringar som gjorts vid nästkommande bedömningstillfälle.

Undersökningar listade nedan markerade med ** är ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025 med flexibel omfattning enligt SWEDAC DOC 3:9.

Här nedan listas våra undersökningar:

Blodkärl

Artärundersökningar

Perifer cirkulations utredning
Gångprov med vristtryck
Duplex artär **
Duplex carotis**
Graft**
Bukkärl**

Venundersökningar

Duplex ventrombos**
Duplex venös insufficiens**
Duplex venmapping preoperativt**

Hjärta

EKG-relaterade undersökningar

Vilo-EKG **

Vilo-EKG Ortostatiskt prov 8 minuter
Ortostatiskt prov 45 minuter (Tilt-test)
Långtidsregistrering-EKG (bandspelar-EKG)

Arbetsprov, cykel**

Noninvasiva undersökningar

Ekokardiografi (transthorakal)**
Stress-ekokardiografi
Cykelstress, liggande cykelstress och farmakologisk stress
Transesofageal ekokardiografi (TEE)

Blodtrycksmätningar

Dygnsblodtryck (långtidsregistrering av blodtryck) **

Lungor och luftvägar

Lungundersökningar

Lungundersökningar
Spirometri**
Dynamisk spirometri före/efter bronkodilatation**
Statisk spirometri**'
Bestämning av diffusionskapacitet**

Luftvägsundersökningar

Mätning av kväveoxid i utandningsluft (FeNO) - visar förekomst av eventuell eosinofil inflammation i luftvägarna

Nervsystemet

EMG
Neurografi
Elektroencefalografi (EEG)
Sömn Elektroencefalografi

Njurar

Glomerulusfiltration (Iohexol).
OBS! Aktuellt S-kreavärde krävs inför undersökning

Compartment

Klinikens uppdrag rörande Sömnapnéutredningar upphör från 2020-09-01.
Vi hänvisar till Stockholm Heart Center.

Använd gärna fysiologiska klinikens egen blankett för din remiss:
Fysiologiska klinikens remissblankett