Capio
Capio
Capio

Remittera till Endoskopicentrum

Vi genomför undersökningar som gastroskopi, koloskopi, ERCP med stor variation och vidd på terapier, bland annat polypektomi, injektions-behandling, dilatation, stent, clips, ligatur, argonplasma-koagulation, extraktion av främmande kropp samt inläggning av PEG.

Så här kontaktar du oss

Undersökningarna genomförs av heltidsskopister parallellt med gastromedicinare och gastrokirurger i ett nära samarbete med specialutbildade sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi välkomnar multisjuka patienter som tidigare försökt genomgå endoskopiska ingrepp i vaket tillstånd utan att lyckas och är i behov av narkos.

  • Patienter i behov av avancerade terapeutiska ingrepp.
  • Patienter med tidigare misslyckade endoskopiska undersökningar och i behov av ”second opinion”.
  • Utredning av patienter med gastrointestinala symtom med behov av akutsjukhusets omedelbara kompetens och resurser, där endoskopi kan vara en del av utredningen.
  • Utredning av patienter med symtom talande för nydebuterad inflammatorisk tarmsjukdom där patienten är i direkt behov av akutsjukhusets omedelbara kompetens och resurser för diagnostik och behandling efter den endoskopiska undersökningen.
  • Utredning inom ramen för SVF (standardiserat vårdförlopp) där befogad och stark misstanke om malignitet i GI-kanalen föreligger.