2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Historia

Capio S:t Göran var det första akutsjukhus i landet som bolagiserades, och det första med en privat ägare. På flera områden är Capio S:t Göran Sjukhus föregångare. Men sjukhusområdet S:t Göran har också en mycket gammal historia, med anor redan från 1200-talet. Det nuvarande sjukhuset är över 100 år gammalt.

 1. Capio får förnyat förtroende att driva S:t Görans Sjukhus. Det nya kontraktet avser perioden 2013-2021 med rätt för landstinget att förlänga kontraktet ytterligare fyra år.

 2. Sjukhuset förnyar sitt vårdavtal med landstinget för ytterligare 7 år.

 3. S:t Göran byter namn till Capio S:t Görans Sjukhus.

 4. Den 11 oktober 1999 blev förhandlingarna klara och Bure Hälsa och Sjukvård (idag Capio) köper S:t Görans Sjukhus AB av Stockholms läns landsting.

  Köpet har föregåtts av en lång tids politisk debatt och diskussioner med olika intressenter.

  Från och med december 1999 blir S:t Görans Sjukhus AB ett dotterbolag inom Bure, och får ett sjuårigt vårdavtal med SLL. En ny era i S:t Görans historia är påbörjad.

   

 5. I mars 1998 flyttar S:t Görans barnkliniker till Karolinska sjukhuset - Astrid Lindgrens barnsjukhus - och Electrolux tar över lokalerna.

 6. 1994 blir S:t Göran ett landstingsägt bolag. Medarbetarna får välja om de vill arbeta i det nya bolaget eller vara anställda i landstingets förvaltningen, och nästa alla väljer att bli anställda i bolaget.

 7. I början av 90-talet går utvecklingen snabbt för S:t Görans Sjukhus. I och med nedläggningen av Sabbatsbergs sjukhus 1993 får S:t Göran ett kraftigt ökat patientunderlag. Sjukhuset genomgår omfattande effektiviseringar.

 8. 1992 invigdes byggnaden som kallas 40-huset. Sjukhuset hade nu ca 3000 anställda.

 9. Kirurgbyggnaden (Hus 30) - åtta våningar högt och sjukhusets huvudbyggnad invigs. Ett år senare invigdes den fina personalrestaurangen Göran Terrassen.

 10. På 60-talet genomfördes upprustning av både Sabbatsbergs och S:t Görans Sjukhus. Det var en tid av sjukvårdsexpansion och svårt att få tag i personal.  Dragkampen mellan S:t Göran och Enskededalens sjukhus om vilket som skulle bli nästa universitetssjukhus vanns av - det nya Huddinge sjukhus!

 11. 1956 var det åter dags att bygga. Man fick nytt kök, en panncentral och en verkstad. Stadsfullmäktige anslog också 4,4 miljoner kronor för nybyggnad av en psykiatrisk klinik. Sjukhuset omfattade då 888 vårdplatser och hette S:t Görans sjukhus - Garnisonssjukhuset.

 12. År 1948 flyttade all läkarutbildning på S:t Göran till Karolinska sjukhuset. Då slutade ett betydelsefullt kapitel i Capio S:t Görans historia. Praktiskt taget alla då levande läkare hade hittills fått sin utbildning i veneriska sjukdomars diagnostik och behandling på S:t Göran. I samband med flytten av utbildningen öppnades en avdelning för kroniskt sjuka och en plastkirurgisk klinik. Till plastkirurgin stod då 2 000 personer i kö.

 13. 1926 påbörjades en genomgripande och nödvändig ombyggnad av sjukhuset. När det "nya" S:t Göran invigdes den 16 september 1930 var Prins Carl närvarande. Personalstyrkan uppgick nu till 358 och antalet vårdplatser hade ökat till 841.

 14. I slutet av 1800-talet påbörjas bygget av S:t Görans Sjukhus på den plats där dagens Capio S:t Göran ligger. Själva byggnaden fick mycket uppmärksamhet, bl a på världsutställningen i Paris 1890. Den 24 oktober 1888 slog sjukhuset upp sina portar för den första patienten. Då var antalet vårdplatser 279 och personalen uppgick till 43 personer.

  Under sjukhuset första 25 år tas 53 457 patienter emot, av dessa vårdades 41 286 för könssjukdom. Antalet anställda ökade under dessa år med ca 100 personer.

 15. Redan på 1200-talet förekommer namnet S:t Görans Sjukhus för första gången, då på ett hospital för spetälska på Brunkebergsåsen. Detta hospital blev på 1400-talet både rikt och berömt och fick avlatsbrev från påvarna i Rom. På 1500-talet satte Gustav Vasa stopp för denna utveckling genom att beordra flytt av samtliga Stockholms sjukhus till Danviken.