Läkare och sjuksköterska sitter och talar på ett mottagningsrum. Läkare och sjuksköterska sitter och talar på ett mottagningsrum.

Prostatacancercentrum

Capio S:t Görans Prostatacancercentrum är ett av Sveriges ledande prostatacancercentrum. Här finns all kompetens samlad för diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer. För att garantera den bästa vården introducerar vi kontinuerligt ny teknik och behandling baserad på den senaste forskningen.

Just nu sker stora förbättringar inom prostatacancerdiagnostik och behandling som gör att vi kan hitta prostatacancer tidigare och behandla bättre. Därför jobbar vi på Capio Prostatacancercentrum i nära samarbete med ledande forskare inom prostatacancer.

Vår vård bygger på våra kärnvärden om medmänsklighet och kunskap och att vi lyckas attrahera och behålla riktigt bra personal.

Tillfälligt stopp av egenremisser

På grund av tekniska skäl kan vi inte ta emot fler egenremisser just nu.

Vi uppdaterar informationen här på hemsidan kontinuerligt.

Har du redan lämnat en egenremiss så kommer vi att kontakta när provsvar finns.