Capio
Capio
Capio
Linda Frisk är andreförfattare till artikeln i  senaste numret av Journal of Telemedicine and Telecare.
Linda Frisk är andreförfattare till artikeln i senaste numret av Journal of Telemedicine and Telecare.

Virtuella slutenvårdsavdelningen i vetenskaplig studie

4 mars 2024

– Det är väldigt positivt att vi har fått en vetenskaplig artikel publicerad. Och det handlar om att vi provar en internationell metod för första gången i Sverige. Vår slutsats är att den här vårdformen är säker och fungerar även i svensk kontext med mycket hög patientnöjdhet och vårdkvalitet, säger projektledaren Linda Frisk, som står som andreförfattare till studien.

Studien är publicerad i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Telemedicine and Telecare.  

Där har man nu presenterat resultaten från uppstarten av Sveriges första digi-fysiska virtuella slutenvårdsavdelning. Denna innovativa vårdform som Capio S:t Görans sjukhus tillsammans med Medoma har startat upp och utvecklat, har visat sig vara en fungerande vårdform för att hantera akuta medicinska tillstånd. 

Studien, som omfattade 200 vuxna patienter med olika akuta medicinska behov, visar en djupgående analys av patientnöjdhet, patientsäkerhet och vårdkvalitet.  

Studien visar på patientnöjdhet
– Faktaunderlaget kommer från de åtta första månadernas verksamhet och min roll har varit att ta fram data till studien, säger Linda Frisk, som också är utbildad sjuksköterska och kvalitetscontroller på Medicinkliniken.

Försteförfattare till studien är Medomas läkare Mikael Kastengren. Medförfattare är förutom Linda Frisk även Linda Winterfeldt och Gunilla Wahlström från Capio S:t Görans Sjukhus, samt Magnus Dalén. 

En central slutsats från studien var att den virtuella vården visade en imponerande patientnöjdhet med en NPS (Net Promoter Score) på 88. Dessutom noterades en noll mortalitet och frånvaro av sjukhusrelaterade komplikationer, vilket pekar på modellens säkerhet och effektivitet. 

Av de 200 patienterna behövde endast 11 återflyttas till sjukhuset till traditionell sjukhusvård, vilket motsvarar endast 5,5 procent av fallen. Denna låga andel återflyttningar understryker den virtuella avdelningens förmåga att hantera och behandla patienter med akuta medicinska tillstånd på ett effektivt sätt. 

Fortfarande först med akutsjukvård i hemmmet
Dessa resultat markerar en betydande framgång och bidrar väsentligt till den vetenskapliga litteraturen inom området i Sverige. Genom att erbjuda en effektiv och säker vårdmodell öppnar den virtuella slutenvårdsavdelningen upp för möjligheter att förbättra tillgängligheten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården. 

– Det finns olika modeller som liknar varandra. Men det är viktigt att understryka att vi är först i Sverige med att erbjuda akutsjukvård i hemmet, dygnet runt, konstaterar Linda Frisk. 

 

Fakta från studien: 

  • Antal patienter i studien (okt 2022 till juni 2023): 200 
  • Antal medicinska tillstånd: 63 
  • Vanligaste sjukdomarna: Infektionssjukdomar (44%) och lungsjukdomar (17%) 
  • Mortalitet: 0 
  • Sjukhusrelaterade komplikationer: 0 
  • Överföringar till sjukhus: 11 (5,5%) 
  • Patientnöjdhet: NPS 88 

Läs hela studien här: https://journals.sagepub.com/eprint/GP3HGWTJANMV9HZ6XQNE/full