Capio
Capio
Capio
Mats Brunnberg Wernqvist, Anna Hallberg, Rosalba Degl’Innocenti och Daniel Sagvik samlade i sänghallen på Post-Op på Capio S:t Görans Sjukhus.

Toppresultat inom kvalitet för operationer på Capio S:t Görans Sjukhus

11 juli 2024

Sex månader in på 2024 så ligger sjukhuset i topp i kvalitetsregistret SPOR (Svenskt Perioperativt Register), med goda resultat inom flertalet kvalitetsindikatorer. Totalt uppnår sjukhuset 7 av maximalt 9 poäng, vilket är högst i Sverige just nu.

I SPOR mäts dels kvalitetsresultat för enskilda patienter, så som smärta, temperatur, illamående och kräkning efter operation. Dels mått på arbetssätt som t.ex. väntetid till operation och andel opererade inom utsatt priotid. Från årsskiftet så har Capio S:t Göran legat i topp i helhetsindexet för SPOR, som mäter alla dessa värden samlat.  

Bakom de siffrorna ligger ett fokuserat arbete på att både öka kvalitet och minska väntetider, berättar Daniel Sagvik som är anestesisjuksköterska på Centraloperation, och ansvarig för rapportering till SPOR och uppföljning av resultaten.

Andelen patienter som har en väntetid för operation på max 90 dagar är nu 85 % på Capio S:t Göran, jämfört med snittet på 70% bland alla sjukhus i Sverige. Det är också högst bland akutsjukhusen i Stockholm. 

– Vi har ökat antalet operationer och vi har ökat kvaliteten nu under 2024, mätt i SPOR. Vi har jobbat mycket med att ta fram nya eller uppdaterade PM med instruktioner för att förbättra vården, och t.ex. minska smärta och illamående efter operationen. Vid nästan varje APT på Centraloperation har vi gått igenom resultaten från SPOR så att medarbetarna kan se vad vi behöver fokusera på, men också att de kan känna sig stolta över det vi gjort hittills, berättar han.

Ett lagarbete för hela sjukhuset

Anna Hallberg, medicinskt ansvarig läkare på Centraloperation, lyfter fram betydelsen av lagarbete för resultatet. Även om resultaten i SPOR mäts på Centraloperation bygger de på samarbete och insatser från många kliniker, enheter och funktioner.

– Det är väldigt roligt att vi lyckats förbättra oss, och utan att börja slarva eller springa fortare, det visar resultaten i SPOR. Vi har jobbat väldigt mycket med priotiderna och med väntelistan. Samarbetet både inom Anestesikliniken och med de opererande klinikerna är jätteviktigt för att hålla tiderna och använda våra resurser effektivt. Resultaten i SPOR är något vi äger ihop, hela sjukhuset, framhåller hon.

En metod för att nå indikatorn för väntetid mindre än 90 dagar har varit så kallade ”fokussalar” där man gör många operationer av samma typ i en operationssal under en dag, t.ex urologi, för ökad effektivitet, berättar Mats Brunnberg Wernqvist, biträdande vårdenhetschef på Centraloperation. Genom att göra vissa sten- eller stentoperationer i genomlysning på Röntgenlabb, i stället för Centraloperation, har operationssalarna kunnat användas mer effektivt. Där har ett gott samarbete mellan Kirurg-och Anestesikliniken varit viktigt.

Ett område där sjukhuset ligger längre från SPOR:s mål är andelen höftledsoperationer inom 24 timmar, med 74 % mot målet 85 % för full poäng. Där krävs ytterligare arbete, tillsammans med Ortopedkliniken, för att kunna operera dessa patienter snabbare. Men det speglar också en förändring som skett över tid för akutsjukhusen i Sverige med högre andel akuta operationer, och allt äldre och skörare patienter som kräver mycket förberedelser och omvårdnad för att kunna opereras.

”Kvalitet är en färskvara”

I SPOR uppdateras resultaten varje dag, med automatik. Och de ansvariga på Centraloperation framhåller att vi inte kan slå oss till ro med fina siffror i dag.

– Kvalitet är en färskvara, du är inte bättre än vad du presterade i går. Vi behöver fortsätta följa och visa resultaten för att alla medarbetare ska se och förstå hur det vi gör påverkar. Under hösten kommer vi också arbeta mer med smärtlindring för olika grupper patienter och se vad vi kan förbättra ytterligare där, berättar Daniel Sagvik. 

Rosalba Degl'Innocenti, vårdenhetschef på Centraloperation, lyfter fram vikten av fortsatt arbete inom hela sjukhuset för goda resultat.

– Det är väldigt kul att vårt arbete gett utslag i SPOR. Jag vill tacka alla medarbetare som jobbar varje dag med att höja kvaliteten, det är ni som gör det stora jobbet, säger hon.

Läs mer

Du kan själv se aktuella kvalitetsdata ur SPOR på deras hemsida.