Capio
Capio
Capio
Tomas Skommevik i en av korridorerna på Akutmottagningen

Stolthet och hållbara arbetssätt i fokus för Tomas Skommevik

19 april 2024

Från den 9/4 är Tomas Skommevik ny verksamhetschef för Akutkliniken. Han har en mångårig erfarenhet som chef inom akutsjukvård, men kommer närmast från en tjänst som Försvarsöverläkare inom Försvarsmakten. Som chef vill han sätta fokus på långsiktigt hållbara arbetssätt, stolthet och sjukvård i framkant för medarbetarna.

Tomas Skommevik är specialist i internmedicin och kardiologi och har under sin kliniska karriär arbetat inom akutsjukvård, akutmedicin och intermediärvård. På Akademiska Sjukhuset har han även varit verksamhetschef för VO Akutsjukvård och sedan för VO Specialmedicin hud och reumatologi. Han har även varit centrumchef för Medicinskt Centrum vid Enköpings Lasarett.

Tomas första intryck av Capio S:t Göran är att det råder ett väldigt vänligt och inkluderande klimat, väl strukturerade arbetssätt och korta beslutsvägar.

 – Det gör mig glad att se att Akutmottagningen och akutflödena upplevs vara sjukhusets gemensamma ansvar. Jag har tidigt även fått ett väldigt gott intryck av såväl sjukhusets som Akutklinikens ledningsgrupper samt de stödfunktioner jag mött. Jag får känslan av ett sjukhus som är öppet för förändring och nya idéer och som vågar prova olika lösningar. Det är också roligt att se de fina och ändamålsenliga lokaler som Akutkliniken besitter, berättar Tomas Skommevik.

En robust och hållbar sjukvård

Som Försvarsöverläkare har Tomas Skommevik bl.a. arbetat med att stärka den militära sjukvårdsförmågan i samklang med den civila och tillsammans med andra myndigheter analyserat och planerat för hur samarbetet däremellan ska utvecklas. Med anledning av det oroliga omvärldsläget behöver Sveriges förmåga stärkas på olika nivåer, inte minst inom sjukvården där robusthet och förmåga är centrala ledord.

Med uppdraget på Akutkliniken kommer ett ansvar för både öppenvård och slutenvård. Möjligheten att tillsammans med Akutklinikens medarbetare och chefer få delta i den fortsatta utvecklingen av Akutsjukvård var något som lockade, berättar Tomas Skommevik.

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av kvalité och flöden, och tycker det sätt som Capio S:t Göran arbetar på med flödes- och processoptimering samt uppföljning med nyckeltal är spännande.

God arbetsmiljö och hållbara arbetssätt för god sjukvård

I sina tankar om framtiden lyfter Tomas Skommevik fram yrkesstolthet, god arbetsmiljö och hållbara arbetssätt över tid som framgångsfaktorer för att nå en god och effektiv sjukvård.

– Att ge så god sjukvård man bara kan till så många som möjligt känns som en rimlig målbild för verksamheten. Det är naturligtvis mer eller mindre svårt beroende på vilka ingångsvärden som råder och detta varierar ju, men jag tror starkt på att upplevd yrkesstolthet, ständiga utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö som gör att man håller över tid plockar fram det bästa ur oss alla. Då når vi tillsammans ett bättre resultat oavsett de utmaningar vi ställs inför, framhåller Tomas.