Capio
Capio
Capio
Projektledarna Lina Törnblom och Linda Frisk tillsammans med patientrepresentanten Per Stålhem på stora scenen.

Stark Capio-närvaro på Patientsäkerhetsdagen

6 mars 2024

Den 6 mars hölls Region Stockholms stora Patientsäkerhetsdag - med en stor närvaro från Capios olika verksamheter i Stockholm. Med talare, posters och seminarier visade vi på bredd och djup i vårt arbete med patientsäkerhet - och en vilja att både lära in och lära ut.

På stora scenen deltog representanter från Capio S:t Görans Sjukhus i en föreläsning om förbättringsarbete i samverkan med patient/närstående. Projektledarna Lina Törnblom och Linda Frisk berättade tillsammans med patientrepresentanten Per Stålhem om hur sjukhuset involverat patienter i vår framtidsplan Strategi 2030, och hur det bidragit till bättre formulerade mål och visioner.

Efter föreläsningarna följde fika och posterutställning. Capio S:t Görans Sjukhus deltog med totalt 8 posters från olika verksamheter.  

  • Från Akutkliniken deltog kvalitetscontroller Ebba Wijkmark med sin poster Syndabock eller föredöme? - En god patientsäkerhetskultur börjar med chefen.
  • Från Bröstcentrum deltog utvecklingsledare Annette Gerlach Nilsson med sina posters Digitalisering och automatisering på Bröstcentrum Kirurgi och Onkologi samt RPA – robotassisterad processautomation.
  • Operationskoordinatorn Johanna Fredman från Bröstcentrum deltog med postern Poliklinisering av slutenvårdspatienter inom bröstcancerkirurgi.
  • Från BB S:t Göran och Anestesikliniken fanns en gemensam poster om hur man arbetat tillsammans för en god patientsäkerhet vid öppnandet och minska förekomsten av stora blödningar vid kejsarsnitt. BB S:t Göran - betydelsen av ett gott samarbete mellan Förlossning och Anestesi.
  • Från IVA deltog Therese Tärnqvist, undersköterska och anhörigstödjare med sin poster Anhörigstöd - arbetar för att bygga upp tillit och trygghet i relationen med anhöriga.
  • Från Medicinkliniken presenterade kvalitetscontroller/projektledare Linda Frisk postern Hospital at Home – en ny vårdform som stärker patientens delaktighet!
  • För sjukhusets specialistgrupp Fallprevention presenterade Kristina Lockne Andersson postern Smarta sängar minskar fallskador.

Capio Närsjukvård deltog med postern Systematisk journalgranskning av Lina Järleström och Jenny Hillbo.

Capio Äldre och mobil vård deltog med följande posters:

  • Tjänsten Utbildningsansvarig inom Capio Äldre och mobil vård av Anna-Maria Åkergården, utbildningsansvarig inom Capio Äldre och mobil vård.
  • Implementerande av Stratsys av Louise Gebéus, Capio Geriatrik Sollentuna
  • Öka undersköterskors dokumentation av Yohanna M Lööf och Louise Gebéus, Capio Geriatrik Sollentuna

Tillsammans gjorde Capio ett tydligt avtryck på Patientsäkerhetsdagen.  

Hög tillgänglighet i fokus på seminarium

Seika Lee och Magnus Röjvall från Capio Närsjukvård höll också ett mycket välbesökt seminarium om digitalisering och tillgänglighet. Där berättade de om hur en kombination av flera digitala verktyg ökat tillgängligheten väsentligt, både vid nya kontakter och för patienter med kronisk sjukdom. De lyfte också fram betydelsen av personalens delaktighet i att lyckas införa och utveckla digitala verktyg framgångsrikt.

Kvalitetscontroller Petra Ryman från BB S:t Göran visar postern BB S:t Göran - betydelsen av ett gott samarbete mellan Förlossning och Anestesi.

Jenny Hillbo och Lina Järleström från Capio Närsjukvård med postern om Systematisk journalgranskning.

Från Medicinkliniken presenterade kvalitetscontroller/projektledare Linda Frisk postern Hospital at Home – en ny vårdform som stärker patientens delaktighet!.

Magnus Röjvall och Seika Lee berättade om hur Capio Närsjukvård kraftigt förbättrat tillgängligheten genom digitala verktyg.