Capio
Capio
Capio
Jana de Boniface.
Överläkaren och kirurgen Jana de Boniface är huvudansvarig för SENOMAC-studien.

SENOMAC-studien publicerad i ansedd tidskrift

5 april 2024

Den 4 april publicerade den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine SENOMAC-studien. Det är en stor internationell studie inom bröstcancerkirurgi där överläkaren och kirurgen Jana de Boniface på Kirurg- och onkologkliniken är huvudansvarig.

Samtidigt kom beskedet att hon tilldelas professors grad och tillträder tjänsten som adjungerad professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet under våren.

Som adjungerad professor kommer hon att fortsätta arbeta kliniskt på sjukhuset samtidigt som hon också fortsätter att forska. 

– Det passar mig väldigt bra, med den inriktning på forskningen som jag har, säger Jana de Boniface.

Hur känns det?
– Det är en fin och härlig bekräftelse och väldigt roligt både med publiceringen och utnämningen.

– Det är många års hårt arbete som ligger bakom studien. Där jag har fått mycket stöd och hjälp här på sjukhuset av kollegor och medarbetare. Vi är många som arbetat med studien, som är den största i sitt slag hittills. Det är fem länder och 67 sjukhus som deltagit.

– Och där kan vi vara stolta över Capio S:t Görans Sjukhus. Vi har haft näst störst antal patienter i studien av alla sjukhusen. Totalt har nästan 2800 patienter inkluderats i studien.

Vad handlar SENOMAC-studien om?
–  Vår studie visar att om man har bröstcancer och upp till två sjuka så kallade portvaktskörtlar i armhålan, så behöver man inte ta bort ytterligare lymfkörtlar med kirurgi.

– Tar man bort alla lymfkörtlar med kirurgi kan armhålan bli väldigt svullen och det kan göra  ont. Även om det finns cancer kvar i resterande körtlar så verkar efterbehandlingen räcka för att få bort eventuella kvarvarande tumörceller, enligt vår studie.

Du har också tilldelats ytterligare forskningsmedel från Cancerfonden?
– Ja, jag har tilldelats medel för forskning på halvtid under minst tre år framåt. Det är en förlängning och fortsättning på forskningsmedel jag fått sedan 2019 och det är också väldigt roligt.

 

Läs mer:

Länk till hela den vetenskapliga artikeln i New England Journal of Medicine: 
“Omitting axillary dissection in breast cancer with sentinel node metastases”

Där finns också en pedagogisk film som visar ingreppet.