Capio
Capio
Capio
RES-projektet inom mammografi
Anna Keijsner, Kiana Ghahestani, Tanja Larsson, Ann-Christine Severin och Frida Pilblad jobbar med RES-projektet.

RES-projektet vill få fler kvinnor att göra mammografiscreening

24 april 2024

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har tillsammans med Mammografiavdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus startat ett nytt pilotprojekt, RES-projektet, som syftar till att få fler kvinnor att delta i mammografiscreening, särskilt från områden där deltagandet är lågt.

Under nästa år kommer ungefär 8000 kvinnor från dessa områden att få erbjudande om gratis resor med SL (Storstockholms Lokaltrafik) för att komma till sina screeningundersökningar. Detta för att göra det lättare för dem att delta och därmed minska risken för att transport ska hindra någon från att göra en viktig hälsokontroll.

– Genom att erbjuda kostnadsfria resor hoppas vi kunna öka deltagandet i screeningen, säger Ann-Christine Severin, vårdenhetschef på Mammografiavdelningen.

Projektet pågår under 2024
På sjukhuset är det tre röntgensjuksköterskor som hanterar kallelser till mammografiscreening. De arbetar också med att skicka ut anpassade kallelser, RES-kallelser, till kvinnor i olika områden baserade på postnummer och hur stor andel som deltar i screeningen i varje område.

Ett viktigt mål med RES-projektet är att utjämna skillnaderna i vem som får tillgång till hälsokontroller, så att alla har samma möjligheter oavsett var de bor eller vilka förutsättningar de har. Det är ett steg mot en mer jämlik sjukvård där fler får chansen att tidigt upptäcka bröstcancer.

Projektet är finansierat av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och stöder Cancerplanen 2024– 2027. Planen fokuserar på att minska risken för cancer genom att förbättra möjligheterna till hälsofrämjande åtgärder och göra vården mer tillgänglig. Det är också en del av ett större EU-initiativ med samma mål, Joint Action Prevent NCD.

Logotype för EU-projekt