Capio
Capio
Capio
Bild på framsidan av Patientsäkerhetsberättelsen

Patientsäkerhetsberättelse 2023 publicerad

26 februari 2024

Nu finns sjukhusets Patientsäkerhetsberättelse för 2023 publicerad på vår webbplats. I den beskrivs hur vi arbetar för att skapa grundläggande förutsättningar för en säker vård och hur vi agerar för en säker vård.