Capio
Capio
Capio
Ted Lindskog, Marie Andersson och Petra Sundberg.
Ted Lindskog, Marie Andersson och Petra Sundberg. Petra sitter vid datorn med en av bordsskannrarna som används för att skanna in remisser.

Ökad patientsäkerhet när pappersremisser blir digitala

20 mars 2024

Ett nytt arbetssätt för inkommande pappersremisser på sjukhuset har införts. Varje månad kommer det in cirka 400 pappersremisser med post till sjukhuset. Nu skannas remisserna in direkt vid ankomst och hamnar digitalt i journalsystemet Cosmic.

– Det här handlar ytterst om patientsäkerhet. Det är en betydande förbättring där vi eliminerar papper och digitaliserar patientinformationen, säger Marie Andersson, verksamhetschef för Vårdnära administration, som drivit förbättringsprojektet under flera år.

Den nya standardiserade arbetsmetoden innebär att samtliga inkommande remisser blir tillgängliga i en gemensam vy i Cosmic, omedelbart vid mottagandet.

E-remisser vanligast
Även om e-remisserna numera är i majoritet, förekommer fortfarande pappersremisser, till exempel från andra regioner.

– Det kommer även pappersremisser från enheter inom vår region, där man kan skicka e-remisser, berättar medicinska sekreteraren Petra Sundberg, som jobbat i projektet.

De medicinska sekreterarna skannar in remissen direkt och lämnar eventuella bilagor för skanning separat till systemet IDS7. Detta gör att läkare eller annan utsedd person kan bedöma remissen omedelbart utan fördröjning. Originalet sparas digitalt i Cosmic medan pappersremissen kasseras. 

Skapar digitala dokument
Ted Lindskog från IT-avdelningen har spelat en viktig roll i att få in remisserna till Cosmic under projektets gång. Flera tekniska problem har lösts för att rutinen skulle bli verklighet.

– Med den här lösningen överbryggar vi olika journalsystem som används av andra vårdgivare i regionen, de som skickar pappersremisser till oss. Vi skapar så att säga egna e-remisser från de pappersremisser vi tar emot, säger han.

Med ökad digitalisering förväntas både kvaliteten och säkerheten för patienterna öka, främst genom att minska risken för fördröjningar och felaktig hantering av remisser via posten. Dessutom underlättas arbetet för läkarna när de hittar remisserna samlade i Cosmic.

Det nya arbetssättet inför nu på elva av sjukhusets öppenvårdsmottagningar, akutmottagningen och BB:s specialistvård undantagen i skrivande stund.