Capio
Capio
Capio
Barbro Kedinge är ny chefläkare i teamet som utgör chefläkargruppen.
Barbro Kedinge är ny chefläkare i teamet som utgör chefläkargruppen.

Ny chefläkare med passion för patientsäkerhet

21 maj 2024

– Patientsäkerhet, det är där mitt hjärta ligger, säger Barbro Kedinge som är ny chefläkare. Med en gedigen bakgrund som tidigare läkarchef för internmedicin, har hon en stark drivkraft att sätta patienten i fokus. 

Barbro är genuint intresserad av patienten som människa och strävar efter att ge vårdpersonalen de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete effektivt och säkert. Hon betonar vikten av att använda alla tillgängliga verktyg och indikatorer för att säkerställa en hög kvalitet i vården, allt från rätt läkemedel till trycksårsbedömning.

Med teamet i fokus
– Det är viktigt att vårdteamet arbetar tillsammans och håller sig uppdaterade med den senaste forskningen, både inom medicin och omvårdnad.  
Det är en ständig pågående process att förbättra våra rutiner. Vi vill hela tiden ta in ny kunskap och använda den för att förbättra vården för våra patienter, förklarar hon. 

Som ordförande i Patientsäkerhetsforum har hon redan arbetat i flera år för att förbättra rutiner och verktyg för att förbättra vårdkvalitet och säkerhet. Hon ser det som en nyckel till framgång att lyfta blicken och gemensamt i team, över klinikgränser se till helheten och patientens bästa.  

– Det är viktigt att vi arbetar proaktivt och ser riskerna innan de blir problem. Att ha förmågan att anpassa sig och ständigt förbättra är avgörande, säger Barbro. 

Stolthet och engagemang 
En av de aspekter som Barbro är mest stolt över är den höga kompetensen hos medarbetarna. Hon betonar vikten av att alla känner stolthet över sitt arbete och att det arbete de gör har en direkt positiv inverkan på patienterna.  

– Det är otroligt viktigt att våra medarbetare känner att de gör ett bra jobb och att deras insatser uppskattas. Det är inte bara patienterna som drar nytta av detta, utan också medarbetarna själva, säger hon. 

Barbro har arbetat länge på Capio S:t Göran Sjukhus. Hon började som ST-läkare och är nu överläkare specialist inom hematologi och internmedicin. 

– Jag har randat mig och testat att jobba på andra sjukhus, men S:t Görans sjukhus vinner alltid. Och som hematolog så följer du dina patienter under en längre tid vilket är väldigt givande. På så vis påminner det om cancervården, där läkaren också följer sin patient. 

Fortsätter med patienterna
Och Barbro vill verkligen inte tappa kontakten med patienterna. Den nya tjänsten innebär att hon slutar arbeta på mottagning. Men hon kommer att fortsätta ta enstaka läkarpass på sjukhuset för att hålla kvar den direkta patientkontakten, som är så viktig. 

– Jag har fått utveckla mig mycket kliniskt och administrativt som chef under min tid på sjukhuset. Jag har även arbetat som chefläkare i beredskap och fått prova på denna roll.  Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas och lära mig mer i min nya roll.  

– Det är viktigt att vi som chefläkare är tillgängliga för verksamheten och att det är lätt för att ta kontakt med oss.