Capio
Capio
Capio
Mitko Capanov

Mitko Capanov är vår digitaliseringschef

29 april 2024

"Digitaliseringschef” står det på namnskylten, men Chief Digital Officer (CDO) är den formella titeln som Mitko Capanov nu bär sedan drygt 2 veckor. Det är en roll som samlat ska leda sjukhusets IT- och digitaliseringsverksamhet och knyta samman infrastruktur, support och digital utveckling för att möta de behov och utmaningar som vården står inför. I rollen ingår att driva vår digitaliseringsagenda på både ett strategiskt och operativt plan tillsammans med verksamheten.

– Mitt uppdrag är att driva digital transformation och innovation inom sjukhuset, genom strategier och investeringar som förbättrar våra system och våra arbetsprocesser, berättar Mitko Capanov. Men också att se till att vår IT-drift och vår infrastruktur utvecklas i takt med det för att möta vårdens växande behov och att vi har de kompetenser och arbetssätt som krävs för att fortsätta leverera ett IT-stöd i världsklass. Det är en heltäckande roll, och jag är väldigt glad över att sjukhuset ser så långt och har en sådan digital mognad att den har införts.

En viktig del i uppdraget som CDO blir att analysera sjukhusets arbetssätt, se hur digital teknik kan stötta dessa, och vilka IT-satsningar som gör störst nytta för patienten och vården.

– Tillsammans med verksamheten ska vi gå igenom våra processer och det IT-stöd som finns för dessa, och se vad vi behöver förstärka eller förändra, förklarar Mitko Capanov.

Bred erfarenhet av digital transformation

Med en gedigen bakgrund inom digital transformation kommer Mitko Capanov från fem år som CMIO (Chief Medical Information Officer) inom Region Kronoberg, där han fokuserat på just digital transformation – integrerande av digitala lösningar i alla delar av verksamheten, och har en djup förståelse för hälso- och sjukvårdssektorns utmaningar och möjligheter. Han har också deltagit i flera olika regionala och nationella grupper inom e-hälsa och informatik som t.ex. SKR, Inera Socialstyrelsens råd för e-hälsa.

I grunden är Mitko Capanov distriktssjuksköterska, och har arbetat i roller som verksamhetsutvecklare, MAS, enhetschef och hälso-och sjukvårdschef inom kommunal hälso-och sjukvård. Därifrån växte intresset för IT och digitaliseringens möjligheter.  

Kort och långt perspektiv

Just nu befinner sig Mitko Capanov fortfarande i lära-känna-fasen med Capio S:t Göran och kan inte gå in för detaljerat på kommande planer och prioriteringar. Men han upprepar vikten av att integrera verksamhetsutveckling och IT-utveckling för att maximera effekten av våra insatser 

Han lyfter också vikten av att jobba både med långa och korta tidsperspektiv.    

– Om vi ser på längre sikt, framemot år 2030 kommer IT-utvecklingen fortsätta att gå mot mer automatisering, robotisering och AI. Förbättrade beslutsstöd och informationsstöd kommer att avlasta i många roller. Vi ser också en allt mer personcentrerad informationsdriven vård och individualiserad medicin, som vi kommer att behöva IT-stöd för. Det gäller att vi redan nu börjar se vilka kompetenser och vilken infrastruktur som kommer att behövas för det, förklarar han.

Att få arbeta med digital transformation inom slutenvården var ett av ”dragplåstren” som lockade Mitko Capanov att söka sig hit till Capio S:t Göran. 

– Jag har känt mig mycket väl mottagen här, och jag är imponerad av de möjligheter och starka digitala mognad som finns i verksamheten, kopplat till bra processer för förbättring och förändring, säger han.