Capio
Capio
Capio
ett nytt sätt för patienter att beställa sin mat: med QR-koder.
Som ett av de första sjukhusen i landet inför vi nytt system för matbeställningar med QR-koder. För patienter som själva vill beställa sin mat under sjukhusvistelsen.

Med QR-kod beställer patienten maten själv

24 maj 2024

Capio S:t Görans Sjukhus är ett av de första i landet att ta matbeställningar till nästa nivå genom att införa ett nytt system med QR-koder, vilket gör det enklare för patienter att beställa mat.

Sjukhuset Capio S:t Görans lanserar stegvis ett nytt sätt för patienter att beställa sin mat: med QR-koder. Det här nya systemet låter patienterna använda sina egna mobiler, som direkt tar dem till dagens meny. Det är enkelt och snabbt.

För patienter som själva vill beställa sin mat under sjukhusvistelsen så finns alternativet just nu på flera vårdavdelningar. QR-koderna införs stegvis på alla vårdavdelningar på sjukhuset.

Test med Nova
Tidigare krävdes det att menyer och beställningslappar skulle skrivas ut och uppdateras för hand, vilket inte bara var tidskrävande utan också ledde till en del pappersförbrukning. Sjuksköterskan Torun Brickman Andersson, som tidigare var utvecklingsansvarig på Medicinkliniken, deltog i ett förbättringsarbete där matbeställningar genomfördes digitalt i surfplattan Nova, som används i den dagliga vården.

– Det var väldigt enkelt, man skrev in text på Novaplattan och skickade till avdelningens måltidsvärdar. Testerna gjorde att vi kunde se tydligare vilka behov som fanns, och jobba vidare med det, säger Torun, som numera är tillförordnad Förvaltnings- & utvecklingsansvarig.

Kvalitet- och kostcontroller Eleonor Röckert var en av dem som startade upp det ursprungliga förbättringsarbetet med Nova och höll under flera år utkik efter nya IT-lösningar för sjukhuset.

Patientmatsystemet som valdes heter Matilda, och är ett typiskt exempel på hur förbättringsarbete inom området digitalisering ofta går till. Processen tar flera år och man provar olika IT-verktyg innan man når en fungerande lösning, ofta med en nyutvecklad programvara, som inte fanns från början.

Matilda med många menyer
När sedan Matilda väl kom på plats så har det krävts mycket jobb. Där har sjuksköterskan Thomas Lupaszkoi Hizden tillsammans med Mats Arell på Servicegruppen, lagt ned ett stort jobb för att se till att alla menyer finns tillgängliga på Medicinklinikens avdelningar. Thomas har också tagit över stafettpinnen som utvecklingsansvarig på Medicinkliniken.

Mycket information om menyer och maträtter har lagts in. Det finns också foton på all mat och dryck i systemet. Det är mer patientsäkert än papperslappar eftersom det går att filtrera på allergier och intoleranser. Man kan gå in och läsa innehållsförteckningen.

– Nu är det mindre spring till köket för att fråga om specialkost eller om något tagit slut, för allt det håller systemet reda på automatiskt. Och om en patient inte får äta på grund av fasta eller har matallergier, då syns det tydligt i systemet så att inga missförstånd sker, berättar han.

Underlättar för personalen
Undersköterskan Jenny Gustavsson jobbar dagligen med beställningar av patient-mat och hon är väldigt nöjd med hur IT-stödet underlättat hennes arbete.

– Systemet håller koll på vad som finns i kylskåpet, och uppdaterar menyn automatiskt om något tar slut, vilket minskar matsvinnet. Ingen behöver längre skriva ut papper och menyer varje dag, vilket spar tid och är bättre för miljön, säger hon.

Det är en stor vinst för patienterna som nu själva kan välja bland ett stort utbud av maträtter i Matilda. Samtidigt minskar sjukhuset sitt ekologiska fotavtryck och främjar en hållbar arbetsmiljö.

I bild: Torun Brickman Andersson, Thomas Lupaszkoi Hizden och Eleonor Röckert

Torun Brickman Andersson, Thomas Lupaszkoi Hizden och Eleonor Röckert arbetade tillsammans i flera år för att hitta en bra IT-lösning för att beställa patientmat. Nu kan patienterna beställa mat direkt med mobilen och en QR-kod.