Capio
Capio
Capio
Hållbar effektivisering på Steriltekniska enheten
Masuda Islam är steriltekniker och hållbarhetsinformatör på enheten. Biträdande vårdenhetschef Susanna Hintermeier leder den Steriltekniska enheten på sjukhuset.

Hållbar effektivisering på Steriltekniska enheten

22 maj 2024

På Capio S:t Görans sjukhus har Steriltekniska enheten genomgått en förvandling de senaste åren. Med en flytt till rymligare och mer ändamålsenliga lokaler, har enheten skapat stora förbättringar i den dagliga driften.

Den steriltekniska enheten rengör medicinska instrument som sedan desinficeras, steriliseras och kontrolleras, innan de förpackas och distribueras till sjukhusets olika enheter.

Fram till sommaren 2022 låg den steriltekniska enheten i trånga utrymmen på samma våningsplan som operationsavdelningen. Nu, belägen en våning ned, har processerna effektiviserats markant. 

Biträdande vårdenhetschef Susanna Hintermeier leder enheten. Hon ger en insikt i de positiva förändringarna:

– Genom att centralisera sterilprocessen har vi kunnat minska antalet diskdesinfektorer från 19 till endast fem, förklarar hon.

Mindre mängd vatten och el
Flytten, kombinerat med användningen av energieffektivare maskiner, har lett till en minskning i energiförbrukning med ungefär 11 procent och en 26 procentig minskning i vattenförbrukning per standardgaller. Utöver det har antalet processer minskat avsevärt på totalen tack vare maximerade laster.

– Vi sorterar allting mycket noga i varje led och det är en viktig anledning till det fungerar så bra, säger Masuda Islam, som är steriltekniker och hållbarhetsinformatör på enheten.

Fokus på minskad manuell hantering
I den gamla enheten krävdes manuell transport av rengjorda instrument från samtliga diskdesinfektorer, vilket inte bara var tidskrävande utan också stressande för personalen.

– Nu har vi minimerat den manuella hanteringen vilket betyder färre lyft för personalen och bättre ergonomi i sin helhet, säger Susanna

Ny paketeringsteknik sparar material
Sjukhuset har investerat i cirka 300 containrar för de tyngsta instrumentuppsättningarna. Dessa containrar ersätter engångsmaterial i plast och de är utrustade med integrerade filter och plombering, vilket eliminerar behovet av engångsmaterial som filterpapper och plastplombering. Dessutom har de längre hållbarhetstid vilket medför att sällan använda instrument inte behöver packas och steriliseras om lika ofta.

– Detta har inte bara minskat vår materialförbrukning utan även reducerat antalet akutleveranser till operationssalar på grund av upptäckta hål i sista minuten, säger Susanna.

Resultat och framtidsutsikter
Förbättringarna har inte bara minskat miljöpåverkan utan också bidragit till bättre arbetsförhållanden för personalen tack vare minskad ompaketering.

Med minskade materialkostnader och färre arbetade timmar har sjukhuset sett en betydande besparing i både tid och pengar.

– I dagsläget har vi enbart en tredjedel av den ompaketering vi hade 2021. Det betyder att vi sparat cirka 3500 engångsförpackningar samt tillhörande arbete mellan 2022–2023, säger Susanna.

Det framgångsrika arbetet har också gjort att sjukhusets Steriltekniska enhet tar emot många besök från andra sjukhus som vill se det framgångsrika arbetet som utförs här.

Masuda Islam visar steriliserade instrument som ligger märkta och färdiga i rosa paket för operation.

Masuda Islam visar steriliserade instrument som ligger märkta och färdiga i rosa paket för operation.