Capio
Capio
Capio
David Razzaz och Rimy Mosa, nu tillbaka på Capio S:t Göran.

Från S:t Göran till Sydafrika – värdefullt utbyte gav mersmak

9 april 2024

Mycket skickliga, engagerade och vänliga läkare som gjorde ett fantastiskt jobb med begränsade resurser. Patienter med svåra sjukdomar och skador som sällan ses här i Sverige, och stora utmaningar inom folkhälsan.

Mötet med sjukvården i Sydafrika ställde skarpa kontraster för läkarna David Razzaz och Rimy Mosa från Capio S:t Göran, som under februari-mars åkte för ett utbyte. Under 2 veckor tjänstgjorde de på sjukhusen Groote Schur, Mitchells Plains och Victoria Hospital i Kapstaden, för att öva nya färdigheter och utbyta kunskaper med kollegorna i Sydafrika.

– Det som gjorde allra starkast intryck var hur duktiga läkarna var i Sydafrika, från AT-läkare till överläkare, och hur de tog väl hand om patienterna med så begränsade resurser. Det fanns t.ex. ingen DT vid akutmottagningen på kvällar och helger och många labprover som vi är vana vid fanns inte att beställa. På så vis känns det som att vi i Sverige är lite bortskämda, berättar Rimy Mosa, som är akutläkare på Akutkliniken. 

– Läkarna där arbetade också mycket hårt, långa pass och 24-timmarsjourer. På grund av den stora bristen på sjuksköterskor fick läkarna göra väldigt mycket med patienterna själva, som att sätta PVK, ta EKG eller ge dropp, fortsätter han.

Tuff vardag och svårt sjukdomspanorama

Kirurgen David Razzaz från ÖGI-sektionen instämmer.

– Det var väldigt motiverande att arbeta bland läkarna i Sydafrika, de är väldigt duktiga och behöver ta stort ansvar och svåra beslut ensamma även som juniora läkare. De får stor erfarenhet av många fall och svåra fall, som vi normalt sett aldrig ser här i Sverige.

– Det finns ju mer av en traditionell hierarki bland läkarna i Sydafrika. Men de har också mer av en skämtsam jargong och humor, kanske som ett sätt att möta stressen och den ibland tuffa vardagen. De hade också ett fint utbildningsklimat som jag önskar att vi kunde lära oss av, berättar David.  

En stor skillnad var de sjukdomar och skador patienterna kom in med till akutsjukhusen. På grund av bristande primärvård och stora folkhälso-utmaningar kring t.ex. HIV var de flesta patienter betydligt sjukare än de som söker till akutsjukvården i Sverige, berättar Rimy och David. 

– Diagnoserna var ju ungefär de samma som vi ser här på S:t Göran, men i ett mycket mer avancerat stadium. Deras korridorspatienter skulle varit våra akutrumspatienter på S:t Göran, men på akutrummen låg de som var ännu sämre. En palliativ patient kunde vara en man i 30-årsåldern med avancerad HIV, trasiga hjärtklaffar, multipla infektioner och stroke. Med så många svårt sjuka patienter tog flödena mycket längre tid per patient, och prioriteringarna behövde vara mycket hårdare än här på Capio S:t Göran, förklarar Rimy.

Nya perspektiv och erfarenheter

– Det jag tar med mig från Sydafrika är mycket praktiska erfarenheter och av saker vi normalt inte gör som akutläkare här på S:t Göran, som att suturera eller sätta thoraxdrän. Vi fick också med oss erfarenheter inom tropisk medicin, och kring trauma, HIV och tuberkulos, fortsätter Rimy Mosa.  

– Jag har fått mycket erfarenhet av trauma och av öppen kirurgi. Att exponeras för det har varit väldigt värdefull träning, och har gett perspektiv, berättar David Razzaz.

Vardagen i Sydafrika präglades förstås av mycket arbete, med långa dagar på akutsjukhusen. Men efter jobbet fanns lite möjlighet att koppla av och se omgivningarna.

– Vi åt väldigt god mat, och njöt av den fantastiska naturen och värmen. Kapstaden är väldigt vackert med bergen i bakgrunden och två oceaner som möts, berättar Rimy Mosa.  

De bodde bra, i ett tryggt och vackert område nära havet. Återkommande planerade strömavbrott gick att vänja sig vid. Men de sociala och socioekonomiska utmaningar som märktes i vården syntes också i staden. 

– Kapstaden hade ju väldigt stora kontraster, med många väldigt fina områden, finare än mycket man ser i Stockholm. Men också kåkstäder med djup misär och fattigdom, berättar David Razzaz.

Ett ömsesidigt utbyte

Under slutet av maj kommer en grupp läkare från Sydafrika för utbyte till Capio S:t Göran, som David och Rimy nu förbereder programmet för.

– Det är väldigt viktigt att det ska vara ett ömsesidigt utbyte där båda parter lär sig av varandra, och får ut mycket av det. Vi kommer bland annat att visa dem titthålskirurgi, och jag tror också de är intresserade av patientnära ultraljud, så vi kommer att samarbeta med Ultraljudsakademin för det, berättar David Razzaz.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att få ta emot kollegorna från Sydafrika och få visa dem S:t Göran och hur vi arbetar med flöden inom t.ex. stroke, berättar Rimy Mosa.