Capio
Capio
Capio
Forskningsintensivt på Kirurg- och onkologkliniken
De är KFE. Från vänster Luisa Edman Kessler, Lisa Corestav, Malin Hovstadius, Viktoria Modin.

Forskningsintensivt på Kirurg- och onkologkliniken

12 februari 2024

På den kliniska forskningsenheten (KFE) på Kirurg- och onkologkliniken arbetar forskningssköterskor i nära samarbete med onkologer och kirurger. Just nu pågår inte mindre än 21 forskningsprojekt här.

– Vi genomför flest kliniska studier inom onkologi. För oss är det viktigt att kunna erbjuda patienter möjligheten att delta i den här typen av studier, berättar Malin Hovstadius, som är biträdande vårdenhetschef och leder KFE.
 

–  För att vi ska kunna bedriva en högkvalitativ och jämlik vård ingår det att våra patienter ska ha möjlighet att delta i kliniska studier, på samma sätt som patienter som behandlas vid de andra sjukhusen i regionen, menar hon.
 

Forskningsenheten har varit i gång i sin nuvarande form i drygt tre år och består av en medicinskt ansvarig läkare, fyra forskningssjuksköterskor, samt timanställd vårdpersonal som förstärker vid behov. Forskningen är kopplad till Bröstcentrum, Prostatacancercentrum samt NGI-sektionen som utreder och opererar främst kolorektal cancer på kliniken.


Finansiering från olika håll

Enheten har utvecklat en bred kompetens inom onkologisk och kirurgisk forskning och har etablerat samarbeten med forskare på andra sjukhus liksom med läkemedelsföretag. Studierna finansieras av akademiska medel, stipendier och fonder, eller av läkemedelsföretag. Oftast finansieras studierna med en blandning av medel från olika håll.

– Vi har också en bra relation med många läkemedelsföretag och får regelbundet förfrågningar om att delta i deras studier, säger Luisa Edman Kessler, som är onkolog och medicinskt ansvarig läkare på KFE.

Fler alternativ för patienten

Sedan starten har KFE snabbt byggt upp en välfungerande infrastruktur, både vad gäller rutiner och lokaler, och de studier som pågår idag sträcker sig över olika faser av forskningsprocessen.
 

– Vår enhets uppgift är att utföra och koordinera åtgärder som är specifika för våra studier, och det pågår samtidigt som patienten får sin ordinarie vård och behandling hos oss på sjukhuset. Med forskningen strävar vi hela tiden efter att förbättra hur vi tar hand om patienten och vi bidrar samtidigt till utvecklingen av evidensbaserad vård och behandling inom vårt område, säger Malin Hovstadius.
 

– Kliniska studier möjliggör att patienterna kan få tillgång till nya behandlingar och läkemedel, och särskilt när det kommer till patientgruppen med spridd cancer är det viktigt att kunna erbjuda detta. Genom att inkludera patienter i kliniska studier bidrar vi också till att kommande patientgrupper kan dra nytta av forskningen, säger Luisa Edman Kessler.