Capio
Capio
Capio
Chefer intervjuas om direktinläggningar
Rebecca Ottosson, Jenny Byttner och Åsa Törneryd.

”Direktinläggningar är bra för både patienter och medarbetare”

22 januari 2024

Direktinläggningar är när patienter läggs in direkt på vårdavdelning utan att behöva vänta på akuten. På akutvårdsavdelning 37 AVA har man de senaste åren blivit bra på att ta hand om allt fler patienter direkt.

– Direktinläggningar minimerar patientens tid på akuten. Vi jobbar aktivt med att få patienter från akuten som vi vet måste läggas in och på sätt skapas jämnare flöde och arbetsfördelning på avdelning, berättar vårdenhetschefen Rebecca Ottosson.

– Runt klockan elva på förmiddagen börjar de flesta patienterna komma till akutmottagningen, och sen fylls det på under dagen ungefär till midnatt. De dagar när det är som mest tryck på akuten så kan det vara perioder när 20–30 patienter skrivs in på en timme, berättar Jenny Byttner som är läkarchef på Akutmottagningen.

En rutin stärker arbetssättet
På samma sätt kan det vara flera patienter, ibland fem-tio samtidigt, som antingen läggs in eller skrivs ut från 37 AVA. Och de här topparna och dalarna skapar inte bara jobbstress utan också ett ojämnt och ryckigt flöde.

Avdelningen har infört en rutin som säger att personalen på AVA ringer ledningssjuksköterskan på akuten, eller går ned och hämtar patienter så fort det finns en ledig plats. Man väntar inte på att man på akutmottagningen ska bli färdiga med sina undersökningar och provtagningar och själva ringa om vårdplats.

– Arbetssättet kräver att man tar ansvar, att alla som jobbar i vårdlagen är med. Vi chefer, men också koordinatorn och läkarna har alla mandat att meddela akuten att det finns lediga vårdplatser och att vi önskar få upp patienter löpande.

Ta prover i lugn och ro på avdelningen
– Vi försöker komma bort från synsättet att man vill göra klart allt för patienten redan på akuten. Det finns en yrkesstolthet där vårdlaget vill göra ett bra jobb innan de lämnar över patienten. De vill gärna att alla undersökningar och prover är klara, och gärna även diagnosen innan de lämnar patienten till avdelningen. Men det är mycket bättre att patienter som vi vet ändå ska läggas in, kommer till vårdavdelningen så fort som möjligt. Och där kan man göra klart prover och undersökningar i en lugnare miljö, säger Jenny Byttner.

– Om vi kan få ett jämnare flöde där vi kan ta in en till två patienter i timmen i stället för fem, så är det bra. Och ju mer patienter vi kan få inlagda under dagen, desto lugnare blir det på kvällen för de som jobbar natt, säger biträdande vårdenhetschef Åsa Törneryd.

Lägger tiden på rätt saker
– Vi ser våra patienter på akutmottagningen och AVA som ett gemensamt ansvar.  Med rutinen har vi både en ”pull and push” funktion. Dels att man kontaktar oss för att se om en plats ledig på AVA, dels att vi samtidigt hämtar upp patienter till oss när vi fått vårdplatser lediga. Vi hjälps åt och med direktinläggningar kan vi lägga mer tid på rätt saker.

– Ofta är det gamla sköra patienter som vi kan hämta på akuten för direktinläggning. De är oerhört tacksamma. Vi kortar vårdtiden för dem och kan till exempel motverka liggsår och andra problem. Med direktinläggningar blir allting smidigare för alla, säger Rebecca Ottosson.