Capio
Capio
Capio
Liv Larsson och Rikard Wicksell på Smärtkliniken.

Digitalt verktyg ska lära patienter leva med smärta

23 januari 2024

På Smärtkliniken pågår en nystartad studie om digital behandling för patienter med långvarig smärta, i samarbete med Karolinska Institutet. Behandlingen kallas ”Leva med smärta” och fokuserar på att öka deltagarnas förmåga att hantera smärtan i vardagen för att kunna leva så aktivt som möjligt.

Läs mer och anmäl dig

Personer som är intresserade av att veta mer och anmäla sig till studien kan göra det genom länken nedan:

Behandlingen ges genom 1177:s webbsida och tar cirka 6 veckor. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi och är framtagen tillsammans med personer som själva lever med långvarig smärta.

– Ett viktigt mål i behandlingen är att bättre förstå hur smärtan påverkar hur du mår och vad du gör, och hur du kan ta kontrollen över din tillvaro. Utöver kunskap om långvarig smärta får du utmaningar och aktiviteter som hjälper dig att leva ditt liv utan att styras av smärtan. Under tiden du arbetar med programmet har du en gång i veckan digital kontakt med en psykolog för att stämma av hur du mår, och vad du behöver hjälp med, förklarar Rikard Wicksell, forskningsansvarig för studien. Han är professor i klinisk hälsopsykologi vid Karolinska Institutet, och arbetar även som psykolog på Smärtkliniken.

Långvarig smärta är vanligt och påfrestande – men det finns hjälp att få

Långvarig smärta drabbar ungefär en femtedel av befolkningen och är en vanlig anledning till att människor söker hjälp inom vården. Forskning visar att behandlingar för att öka förmågan att hantera smärtan och vardagen ofta leder till ökad funktionsförmåga och välbefinnande, berättar Liv Larsson som är psykolog och enhetschef på Smärtkliniken.

De första erfarenheterna av behandlingen ”Leva med smärta” är mycket lovande.

 – En patient som har gått igenom behandlingen berättar att hon kan vara mer aktiv, att hon träffar vänner och har börjat träna igen. Hon har fortfarande ont, men smärtan håller sig i bakgrunden och hindrar henne inte från att göra det hon vill, berättar Liv Larsson.

Forskning om den digitala behandlingen

Forskningsstudien som utvärderar effekterna av behandlingen ”Leva med smärta” utgår från Karolinska Institutet och genomförs i samarbete med bland annat Smärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus. Målet med projektet är att ta fram en användarvänlig och evidensbaserad digital behandling som är tillgänglig i hela landet, och som fungerar så bra som möjligt för personer med olika typer av smärta och behov.

Studien ”Leva med smärta” är nu öppen för anmälan, och det finns möjlighet att ta del av behandlingen genom att delta i forskningsstudien.

Du som arbetar i vården och är intresserad av ett samarbete kan kontakta Rikard Wicksell: rikard.wicksell@ki.se

Läs mer och anmäl dig

Personer som är intresserade av att veta mer och anmäla sig till studien kan göra det genom länken nedan: