Capio
Capio
Capio
Nästan hela teamet på Angiolab samlades första dagen med nya schemat.
Nästan hela teamet på Angiolab samlades första dagen med nya schemat.

Angiolab utökar öppettiderna – tar emot fler akuta patienter

11 mars 2024

Angiolab tar ett stort steg för att förbättra sin service genom att utöka öppettiderna. Nu utökar man och har öppet varje dag mellan klockan 08.00-20.00.

Tidigare hade man öppet klockan 08.00–20.00 måndag till torsdag, med begränsade öppettider övriga dagar.
 

– Nu kan vi ta emot fler akuta patienter och de behöver inte transporteras till andra sjukhus om de kommer till oss mellan klockan 08.00–20.00, säger Göran Arstad, överläkare och verksamhetschef för Hjärtkliniken.
 

Särskilt för patienter med ett stängt kranskärl (så kallade STEMI-patienter) är det helt avgörande att snabbt kunna öppna upp det drabbade kärlet på Angiolab för att i största möjliga utsträckning undvika bestående skador på hjärtat.
 

Tydligt budskap
Nästan hela teamet firade med gemensam frukost, innan man startade med det nya schemat klockan 08.00 den 8 mars. Personalen har efterlyst dessa förändringar eftersom de har sett att patienterna kan få hjälp snabbare med utökade tider.
 

– Vi vill att våra närmaste kliniker på sjukhuset, men också ambulanssjukvården och de övriga sjukhusen i Stockholm, tydligt ska veta att vi har verksamhet från klockan 08.00 till 20.00 varje dag, inklusive helger, framhåller Göran Arstad.
 

Faktum är att projektet med utökade öppettider har varit uppe för diskussion av och till under flera års tid. En ny satsning påbörjades under hösten 2023. Det har handlat om ett målmedvetet och tålmodigt teamarbete där många har varit involverade, inte minst Maria Jynge, vårdenhetschef för HIA och Angiolab, som dragit ett tungt lass fram till målsnöret.
 

Bra för hela regionen
– Förändringen kommer att leda till att vi kan hantera fler svårt sjuka patienter själva, samtidigt som förutsättningarna att handlägga inneliggande HIA-patienter förbättras. Som helhet måste det betraktas som en stor framgång för sjukhuset att kunna erbjuda utökad service inte bara för våra egna akuta patienter, utan också för att avlasta andra sjukhus i regionen.
 

Under mars, april och maj kommer Angiolab att slipa på de nya rutinerna för att se hur det nya konceptet fungerar. Inför sommaren planerar man i nuläget att kunna upprätthålla verksamheten med oförändrat schema.