Capio
Capio
Capio
Gunilla Wahlström och Henrik Bjärtun vid serveringsvagnen.
För att fira 200 patienter bjöds medarbetare från Medicinkliniken och Medoma på tårta och kaffe. Här Gunilla Wahlström och Henrik Bjärtun vid serveringsvagnen.

Virtuell vårdavdelning firade 200

20 juni 2023

I fredags 16/6 firade Medicinklinikens virtuella vårdavdelning exakt 200 patienter sedan starten i oktober 2022. På den kan patienter vårdas i sitt hem, men fortfarande vara inskrivna på sjukhuset.

Med digitala hjälpmedel och tät kontakt med vården dygnet runt får patienterna en fortsätt säker vård med bra kvalitet, men i en lugn och hemtam miljö.

När antalet patienter nu gått upp till 200 visar utvärderingar att virtuell vårdavdelning, som kombinerar fysiska besök med digitala verktyg, fungerar bra i praktiken och över tid. 

– Vi ser att det har gått väldigt bra, vi har inte haft några vårdavvikelser och ser ingen ökning av vårdtiden. Och patienterna är mer delaktiga i sin egen vård, berättar Gunilla Wahlström, verksamhetschef för Medicinkliniken.  

– Patienterna är också oerhört nöjda med att vårdas hemma och upplever vården trygg och säker, säger Henrik Bjärtun, chefläkare för Medoma, som i samarbete med Medicinkliniken driver den virtuella vårdavdelningen.

Förbättring steg för steg

Sedan starten har många små och stora förbättringar gjorts av den virtuella vårdavdelningen, med utveckling och komplettering av utrustning och arbetssätt, berättar Gunilla Wahlström.

– Vi har jobbat enligt vår modell för förbättringsarbete, med korta små ”PDSA-hjul” av förbättring, där vi snabbt testar, utvärderar och förbättrar metoder, förklarar hon.

–  Vi är väldigt stolta över medarbetarna från Capio S:t Göran och från Medoma, som tillsammans drivit det här framåt, säger Gunilla och Henrik.

Vardag – och framtid

Under sommaren kommer den virtuella vårdavdelningen att vara i gång som vanligt och kan stötta med att vårda vissa patientgrupper. Det som förut kunde verka som science-fiction har blivit en del av vardagen – men med potential att utvecklas. 

– Vi har märkt ett stort intresse för virtuell vårdavdelning från politik och beställare, de ser att det är något vi kan och behöver ta med oss i framtiden, säger Gunilla Wahlström.

Du kan läsa mer om Virtuell vårdavdelning i den här artikelnFörst i Sverige med att erbjuda akutsjukvård i hemmet (capiostgoran.se)

Följ oss i sociala medier