Capio
Capio
Capio
Gustaf Storm

”Vi måste utvecklas och matcha förändringen som sker i samhället”

26 april 2023

Gustaf Storm är ny VD på sjukhuset och räds inte förändring. Han tycker att vården är en spännande plats att vara på, och han cyklar 18 kilometer till och från jobbet (nästan) varje dag.

Du kommer närmast från rollen som verksamhetschef för från akutkliniken. Vad du med dig därifrån till din nya roll som VD? 

– Jag har fått en stor respekt för akuta flöden. Inte minst akutmottagningen är en komplex arbetsplats där vi ger sjukvård till svårt sjuka patienter, samtidigt som vi aldrig vet vad som väntar när arbetspasset börjar. Jag har också fått en större insikt i hur ett akutsjukhus fungerar.

– Det är jättespännande och roligt att ha fått möta alla medarbetare som brinner för akutsjukvård och som vill vara med att ta ansvar för att den skall fortsätta utvecklas. Inom det akuta på Capio S:t Göran är det också möjligt att driva förändringar tvärs över klinikgränserna, och det är en kultur vi behöver fortsätta att värna om.

Du var tidigare vd på Capio Artro Clinic, vad ser du för likheter med ditt jobb som vd här?  

–  Capio Artro Clinic är sprunget ur Capio S:t Görans Sjukhus, och var en gång i tiden en del av ortopedkliniken här. Så verksamheterna delar på så sätt DNA med varandra, och i någon mån så liknar kulturen hos verksamheterna varandra med fokus på patienten och en ambition att inte komplicera saker i onödan.  

– I arbetet som vd både här och där så har man ett ansvar för att arbeta med verksamheten, men du arbetar också med externa kontakter som t.ex. beslutsfattare och andra vårdgivare.  

Du har jobbat som management-konsult och affärsutvecklare tidigare, kan du berätta om det?

– Det är roller inom sjukvården som är en bit ifrån den kliniska vardagen, men som rätt använda kan hjälpa till och driva förändring. Affärsutveckling handlar till del om frågor kring avtal, diskussioner med regioner men också om att stötta verksamhetschefer och ledningsgrupper i ren verksamhetsutveckling. Affärsutveckling ger också goda möjligheter till att lära sig om hur sjukvård styrs och leds, men känns då ibland också långt ifrån själva vardagen i sjukvården.  

Du arbetade som undersköterska här under din läkarutbildning och gjorde sedan AT-tjänstgöring. Vad är de största skillnaderna nu mot då?

– Många arbetsmoment är nog ungefär desamma idag, även om flöden och processer förstås har utvecklats. Det jag ser och förstår är att vi nu vårdar en högre andel äldre patienter, samtidigt som de digitala verktygen har utvecklats och blivit en ännu större del av vardagen för oss. Ett bra exempel är våra Nova-boards som på avdelningen möjliggör ett uppgraderat patientnära arbete.

– Den medicinska utvecklingen kring t.ex. läkemedel och med tech är också imponerande, och många patienter kan idag leva med sin sjukdom till en högre livskvalitet än vad som var möjligt för bara något decennium sedan. Men till syvende och sist så handlar patientarbete fortfarande om att stötta och underlätta för en medmänniska som råkar ha drabbats av sjukdom eller skada, och där man som vårdpersonal kan få vara med och göra stor skillnad.  

Alla sjukhusregioner har det tufft efter covid med vårdköer och hyrpersonal. Hur vänder vi utvecklingen? 

– Vi måste våga se myntet även från den andra sidan. Vi kan inte bara se bekymmer och besvär, utan inse att vi också befinner oss i en spännande verksamhet och tid. Alla branscher ställs inför utmaningar, se bara på elektrifieringen av bilar som ställt om en hel bransch. Stockholms befolkning åldras och vi blir färre som ska ta hand om fler. Det innebär att vi behöver anpassa oss för att kunna fortsätta leverera högkvalitativ vård, samtidigt som vi ska få resurserna att räcka till.

– Förbättringar och att tänka nytt är något vi är duktiga på och som vi behöver fortsätta att jobba med, dag efter dag. För att lyckas med uppgiften så behöver vi vara en arbetsplats där man vill komma och arbeta, och där man stanna kvar och utvecklas i sin profession och sin karriär. Det ska helt enkelt inte finnas någon bättre arbetsplats.  

Vad är det som är speciellt att jobba med i Capio? 

– Att du som enskild medarbetare har möjlighet att få vara med och påverka på din arbetsplats. Det är någonting som återkommer hela tiden inom Capio, att vi vill och önskar att besluten hamnar nära dem som arbetar med arbetsuppgiften. 

Kan du berätta lite mer om dig själv? 

– Jag är uppväxt i Göteborg och flyttade hit till Stockholm som 21-åring. Jag har fyra barn och jag försöker cykla till jobbet varje dag, det är cirka 9 km enkel väg. Jag vill gärna slå ett slag för vardagsmotionen som viktig och ett bra verktyg för att må bra.  

Följ oss i sociala medier