Capio
Capio
Capio
Ludwig Bell och Mina Voghera arbetar båda på Ultraljudsakademin.
Ludwig Bell och Mina Voghera arbetar båda på Ultraljudsakademin.

Ultraljudsakademin utökar

27 februari 2023

Ultraljudsakademin växer i vår med en fördjupningsutbildning för läkare och fortsätter utvecklas sedan starten för fem år sedan.

– Förra vintern tog vi fram ett sjuksköterskeprogram och vi har hållit tre kurser hittills. Vi fick pengar från Innovationsfonden för att kunna fortsätta utveckla utbildningarna, berättar Mina Voghera, som är specialistläkare inom internmedicin på Akutkliniken och vice ordförande i sjukhusets egen Ultraljudsakademi.

I april kommer en ny fördjupningskurs inom bland annat hjärt- och mjukdelsultraljud. Ultraljudsakademin är nu inte bara klinikövergripande utan också sjukhusövergripande och professionsövergripande med sina kurser.

De erbjuder just nu fem utbildningar. Det är grundutbildningsprogram för läkare och sjuksköterskor, och fördjupningsprogram med flera olika moduler. Vi har även AT-kurs och kärlaccess-kurs.

– Det är mycket runt omkring själva utbildningarna också. Medicinsktekniska avdelningen (MTA) och IT hjälper oss. Vi har en stor maskinpark med ultraljudsapparater som slits hårt eftersom användningen har ökat.

Hur anmäler man sig till kurserna?

–  Just nu erbjuder vi kurser till sjukhusets medarbetare i första hand. Vi har kunnat erbjuda enstaka platser till läkare som är intresserade av att starta egen liknande verksamhet på sina sjukhus, och vi har även utbyte med flera andra sjukhus.

– Vi har också tagit fram en utbildning för blivande handledare för att säkra att vi har kompetens och kvaliteten på våra utbildningar, säger Mina Voghera.

Den kommer ingå i fördjupningskursen och även handla om patientnära ultraljud (POCUS) i ett bredare kliniskt perspektiv liksom forskning.  

Det har inte varit självklart att lyckas. Det är svårt att kunna hålla arbetet i gång parallellt med en klinisk vardag.

Akademin överlevde pandemin

– Det känns jätteroligt att vi har överlevt pandemin vi är väldigt stolta och nöjda. Det har varit väldigt personbundet med några eldsjälar och ett tiotal handledare och experter. Nu kan vi se att Ultraljudsakademin har klarat att utvecklas till en hållbar organisation med många engagerade handledare, föreläsare och instruktörer utanför projektledningen och vi växer med de nya projekten.

– Det är ett styrkeprov att vi kan växa och vi har rekordmånga deltagare. Jag har gått kursen själv för två år sedan, berättar Ludwig Bell, ST-läkare i internmedicin och är ansvarig för utbildningsprogrammet. Han fortsätter:

– Det är värt mycket att kunna ultraljud. Det är en klinisk färdighet och den ska ses som ytterligare ett viktigt verktyg i vardagen, säger han.

– Vi har också ett utbyte med flera sjukhus. Bland annat har vi examinerat kollegor från Karolinska universitetssjukhuset, Danderyd och Södertälje sjukhus. Och dom har sedan kunnat vara med som externa examinatorer hos oss. Det tycker vi är bra för att säkerställa kvaliteten på våra utbildningar, säger Mina Voghera.

Vill du veta mer? Kontakta Mina Voghera via sjukhusets allmänna e-postlåda: info@capiostgoran.se

Följ oss i sociala medier