Capio
Capio
Capio
Mottagningen för sexuell rehabilitering
Lillemor Ström och Camilla Snell på Mottagningen för sexuell rehabilitering.

Stort behov bakom Mottagningen för sexuell rehabilitering

6 oktober 2023

– Vi har båda arbetat med prostatacancer i flera år och har sett att behovet för sexuell rehabilitering är större än vad vi har kunnat erbjuda patienterna, säger Camilla Snell som tillsammans med Lillemor Ström har startat och driver den nya mottagningen.

De båda sjuksköterskorna tog därför initiativ till att få starta ett projekt, en mottagning, där patienterna följs i ett strukturerat flöde som de skapat. I projektgruppen har också en urolog och en onkolog ingått.

I januari 2023 utökades Kirurgmottagningen på sjukhusets Kirurg- och onkologklinik och Mottagningen för sexuell rehabilitering startades.

– Hittills har vi följt de patienter som opererats för prostatacancer, men från oktober kommer även de patienter som har genomgått strålbehandling mot prostatacancer att inkluderas, säger Lillemor. 

– Det är patienten själv som sätter sina mål. Vi arbetar för att hjälpa patienterna att återvinna sin bästa möjliga sexuella funktion och sin sexuella hälsa, trotts de förändrade förutsättningarna. Vi välkomnar alltid patienten att ta med sin partner hit, säger Camilla.

Viktigt att få tala om besvären
Det är viktigt att få chansen att tala om sina besvär, rädslor, tankar och känslor underlättar bearbetning och orientering i den nya sexuella situationen patienterna befinner sig i.

Patienten informeras både om fysiska följder som uppstår efter operationen, om vanliga reaktioner, tankar och känslor som kan uppkomma.

– Saker vi talar om kan vara: anatomi, hur kroppen fungerar, sexualitet, förändring, acceptans, lust, erektion, orgasm, urinläckage, smärta, kroppsförändringar, självbild, känslor, berättar Lillemor.

Det kan också handla om kroppskontakt, kommunikation, relation, intimitet, sex, stress, förväntningar, prestation, självförtroende, mansrollen, läkemedel, och sexuella hjälpmedel.

Mottagningen har fått medel
– Vi är glada att vi har fått chansen att skapa en mottagning då vi sett att behovet finns. Även RCC och patientföreningar lyfter behovet. Mottagningen möjliggör en sexuell rehabilitering och förhoppningsvis förbättrar den patientens sexuella hälsa.

– I och med att vi sökte och fick medel från Regionalt Cancercentrum, RCC, har Lillemor och jag fått möjligheten att göra studiebesök i Växjö för att se hur sexualrådgivaren där arbetar. Vi går nu också en kurs, Lyft frågan - Bedömning och stöd av patienters sexualitet i cancervård, via Karlstads universitet, berättar Camilla.

Blickar man ut i landet skiljer det sig mycket i hur och om klinikerna erbjuder sexuell rehabilitering. Vanligt är att inget flöde finns, ingen personal är avsatt, och därmed faller tanken rehabilitering och möjligheten till lika vård. 

Patienterna uppskattar möjligheten
Det finns också kliniker som har avsatt kunnig personal och några har sexolog anställd. Hittills har endast ett fåtal patienter valt att inte följas i flödet.

Patienterna uttrycker tacksamhet och att det är fantastiskt att mottagningen finns; att de får hjälp och blir sedda som hela människor inte bara som sin diagnos.

– En del patienter och par är lyriska över att vi ger dem möjligheten att få komma båda två. Vi blir glada när vi ser att de har lättare steg när de går härifrån än när de kommer hit, säger Lillemor och Camilla.

Fakta: 
Varje år drabbas 10 000 män av prostatacancer i Sverige. Sjukdomen och behandlingarna har en stor påverkan på den sexuella hälsan och livskvaliteten.