Capio
Capio
Capio
Dusanka Stojadinovic, Kerstin Lönn och Martina Gårder.

Start för S:t Görans Bemanningscentrum

21 december 2023

Under december inleds rekryteringen till ett gemensamt bemanningscentrum för Hjärtkliniken, Kirurgkliniken och Neurologiska kliniken, för att gemensamt lösa bemanning och skapa tjänster med mer variation för medarbetare.

Läs mer

Läs mer här om S:t Görans Bemanningscentrum och vad vi kan erbjuda dig. Ansökan är öppen fram till 14/1.

S:t Görans Bemanningscentrum testas inledningsvis i liten skala för utvärdering av arbetsformen. Medarbetarna kommer att rotera med längre uppdrag på cirka en månad mellan Hjärtavdelning 31 Svikt & 33 Arytmi, Kirurgavdelning 36, 38 & 39 samt Neuroavdelning 32 SIVA & 33 NAVE. 

Genom att inkludera tre olika specialiteter vill vi skapa tjänster med variation och möjlighet att kunna kombinera tre intressanta och spännande områden. Förhoppningen är att locka erfarna medarbetare och ersätta hyrbemanning.

"Omväxling, flexibilitet och stabilitet"

 – S:t Görans Bemanningscentrum kommer erbjuda en unik kombination av flexibilitet och stabilitet. Att arbeta på det nya bemanningscentrumet vid Capio S:t Görans sjukhus kommer vara en rolig möjlighet, särskilt för de med erfarenhet och specialistkompetens inom områden som kardiologi, kirurgi eller neurologi, säger Dusanka Stojadinovic, vårdenhetschef i svikt/vitieflödet på Hjärtkliniken.  

Stödet från S:t Görans Bemanningscentrum kommer även att underlätta för andra medarbetare på de berörda klinikerna, tillägger Kerstin Lönn, vårdenhetschef på Kirurgkliniken.

–  Förhoppningen är att vi slipper lösa sjukluckor med bemanning och övertider och att vi kan hjälpa varandra. Vi hoppas kunna rekrytera flexibla personer som vill utnyttja sin kompetens på bästa sätt, med en positiv inställning, förklarar hon.

Energi och glädje i att sprida kunskap över flera kliniker

Martina Gårder, vårdenhetschef på Neurologiska kliniken, håller med, och ser fördelar i utveckling för de tre klinikerna.

– Jag hoppas att de sökande kommer tillföra energi, kunskap och glädje i att få sprida kunskap över flera klinikers vårdgolv. Jag tror att dessa sjuksköterskor kan hjälpa oss i att se likheter och olikheter mellan klinikerna, säger hon.   

– Jag hoppas på erfarna, modiga och stolta sjuksköterskor som varit ute på en yrkesturné nu söker sig tillbaka till S:t Göran-andan. Borta bra, men hemma bäst, fortsätter Martina Gårder. 

Läs mer

Läs mer här om S:t Görans Bemanningscentrum och vad vi kan erbjuda dig. Ansökan är öppen fram till 14/1.