Capio
Capio
Capio
Per Hansson controller på sjukhuset
Per Hansson har länge arbetat med avtalsfrågorna och regionen. Han är ny avtalsansvarig på sjukhuset.

Per Hansson ny avtalsansvarig på sjukhuset

26 oktober 2023

Med ett avtal värt 3 miljarder och som sträcker sig till 2025, är Per Hanssons ansvarsområde av största vikt. Han håller i relationerna med regionen och det nuvarande avtal som sjukhuset har.

Per Hansson är civilekonom och har jobbat som controller på sjukhuset sedan 2006. Han har hela tiden arbetat med avtalsfrågorna i olika team och konstellationer inom sjukhusledningen, tillsammans med tidigare avtalsansvariga.

– Att vara avtalsansvarig handlar om att vårda relationen med regionen det kräver också medicinsk kompetens och där stöttas avtalsgruppen just nu av PA Dahlberg. Han var tidigare FoU-chef på sjukhuset och arbetar nu som konsult hos oss. I de medicinska frågorna använder vi även klinikcheferna och involverar dem mer i avtalsdiskussionerna, säger Per Hansson.

Avtal som snart löper ut
Avtalets utseende har också förändrats efter tid. Fram till 2012 hade sjukhuset ett direktavtal. Det avtal som sjukhuset har idag trädde i kraft 2013 och löper fram till 2025.

– Vi för en ständig dialog med regionen och två möten om året där vi träffas, och däremellan har vi löpande kontakt. Jag tycker att vi träffas lite för sällan, med tanke på hur stort avtalet är.

Avtalet omfattar såväl utveckling av befintlig verksamhet men även tillägg av nya verksamheter, som till exempel som förlossningen. Man diskuterar volymer, väntetider och verksamhet.

– Jag tycker inte om ordet produktion, säger Per Hansson. Oftast kan man diskutera det i termer av verksamhet i stället. Verksamhet och patientomhändertagande är viktiga delar i vårt avtal, slår han fast.

DRG-kodningen viktig
Sjukhusets ersättning är DRG-baserad. DRG betyder Diagnos Relaterade Grupper och baserat på patientens sjukdomstillstånd och vilka åtgärder som vidtas grupperas vårdkontakter till DRG.

Själva DRG-systemet är utformat utifrån både medicinsk och ekonomisk information. Ersättningen styrs av DRG-gruppering, baserat på de diagnos- och åtgärdskoder som angetts.

Per Hansson är erkänt skicklig på att navigera och förstå systemet. Men han slår ifrån sig påståendet om att han skulle vara en expert.

– De som är skickligast på sjukhuset när det gäller DRG-kunskaper är våra duktiga medicinska sekreterare. De har mycket bättre koll på diagnos- och åtgärdskodning samt DRG-logiken än vad jag har, säger han.

I slutet av intervjun kommer även frågan upp om upphandlingen som pågår, nu när det befintliga avtalet håller på att gå ut.

Vad händer med upphandlingsarbetet för ett nytt avtal?
– Upphandlingsarbetet pågår, men det är framför allt en fråga för Capio som är den part som ger ett anbud för att bedriva verksamheten här. Det gör inte vi på sjukhuset, även om vi deltar på olika sätt, svarar Per Hansson.

Under året har regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i två omgångar tagit in anbudsansökningar, det vill säga kvalificering för att få lägga ett bud för driften av sjukhuset, och sedan avbrutit anbudsförfrågan.

Senast fick Capio godkänt som leverantör. Nästa gång det är dags att lämna in en ny anbudsansökan är den 13 november.

– Vi tror starkt på att vi kommer fortsätta driva och utveckla sjukhuset även i framtiden, säger Per Hansson.