Capio
Capio
Capio
operationsroboten Davinci XI
Richard Bernhoff med kirurgerna Peter Mangell och Frida Lédel vid operationsroboten Davinci XI.

Patientfokuserad kirurgi som syns i registren

4 juli 2023

Regionalt Cancercentrums kvalitetsregister visar att sjukhuset är bäst i Stockholm på att operera rektalcancer, mätt i både kort- och långtidsparametrar. För koloncancer har Capio Sankt Görans siffrorna stadigt förbättrats den senaste åren och ligger även de i det övre segmentet både i Stockholm och nationellt. – Alla är involverade och alla är engagerade i flödet kolorektal cancer, säger kirurgen och sektionschefen Richard Bernhoff.

– Med den nya operations-roboten Xi har vi vidgat operationstyperna för kolorektalcancer. Hela vårt robot-operationsteam och flödet är viktigt. Utvecklingen fortsätter att gå fort framåt och det här är en komplex vårdkedja, säger Rickard Bernhoff. Han förklarar:

– Vårdkedjan är allt från endoskopi till röntgen, kirurgmottagning, onkologimottagning, patolog, vårdavdelning, så väl som anestesi och operation. Det är många små detaljer som gör våra goda resultat.

Bibehållen kvalitet

För både rektal- och koloncancer, har sjukhuset satsat på minimalt invasiva ingrepp. Det betyder att man undviker öppen kirurgi och dess perioperativa komplikationer och utför operationer med titthålsteknik inuti i kroppen. Något som underlättas med modern laparoskopi samt den nya operationsroboten Xi.

– Vi engagerar oss som grupp i varje patient. Det är ett team-arbete, noggrannhet och gemensamt ansvarstagande som ger resultat. Vi har också en mycket välfungerande multidiciplinär enhet här på kirurgkliniken där onkologin är integrerad.

Ytterligare parameter i positiv riktning

Kirurgkliniken har även gjort en volymmässig återhämtning efter pandemin med ökad kvalitet.
– Våra patienter får en vård med dokumenterat god kvalitet inte bara regionalt och nationellt, utan även internationellt.

– I Sverige som land ligger läckage efter rektalcancerkirurgi i tarmanastomosen på 11% där vi på Capio Sankt Göran haft en läckagefrekvens på 2% de senaste fyra åren. Det är en väldigt bra siffra, en korttidsvariabel, som i sig indikerar att operationen gått bra.

Det finns flera korttidsvariabler för rektalcancer som reoperation och mortalitet och även där ligger sjukhuset mycket bra till både i Stockholm och i Sverige.

Stora steg framåt

– Långtidsparametrar, återfall och metastaser efter rektalcancer är kvalitetsindikatorer och även där ligger vi i topp, något vi får vara mycket nöjda med!

– Tittar man på koloncancer så har vi de senaste åren tagit stora steg framåt då vårdtiden gått från sex till fyra dagar efter operation i och med att minimalinvasiv kirurgi nu utgör merparten av operationerna.

Även kvalitén har förbättrats där läckage i tarmanastomosen har minskat betydligt till nu endast 3%. Även för reoperation, mortalitet samt långtidskvalitetsparametrar ligger Capio Sankt Görans Sjukhus klart i det övre segmentet i Stockholm och i Sverige de senaste två åren.

– Sammantaget all kolorektal kirurgi, malign och benign, akut och elektivt, står vi ut positivt vad gäller perioperativa komplikationer som är låga jämfört med andra sjukhus i Stockholm och i Sverige (källa Svenskt perioperativt register, SPOR). Detta är en gemensam bedrift av alla våra kirurger från samtliga sektioner; akutkirurgi, övre samt nedre gastrointestinal kirurgi, säger Richard Bernhoff.

Läs även:
Snabb utveckling med nya kirurgroboten

Capio Awards pris för Kvalitet går till Peter Mangell

Följ oss i sociala medier