Capio
Capio
Capio
”Hospital at Home”.
Projektledare för ”Hospital at Home” Linda Frisk och Medicinklinikens verksamhetschef Gunilla Wahlström.

Ny vårdform i Sverige firar ett år

4 oktober 2023

Den fjärde oktober firar sjukhuset ett år med vårdformen ”Hospital at Home”. Nästan 300 patienter har hittills vårdats och fått akutsjukvård i hemmet med Capio S:t Görans Sjukhus som vårdgivare.

– Det är ett stort förändrings- och förbättringsarbete med patienten i fokus, som vi gjort tillsammans med vår samverkanspartner, säger verksamhetschef Gunilla Wahlström från Medicinkliniken.

– Vi har nått flera viktiga fördelar. Patienterna är väldigt nöjda med sin vård. Vi ser en lägre återinläggning av patienter, till exempel, säger projektledare Linda Frisk.

Nationellt intresse
Det har varit och är fortsatt ett väldigt stort intresse både från politiker, regioner andra vårdgivare. Intresset är stort nationellt, i hela Sverige. Många vill besöka sjukhuset och se hur det fungerar.

– Vi går i fronten för utvecklingen och vi för diskussioner med Socialstyrelsen om hur vi ska applicera konceptet ”Hospital at Home” i en svensk kontext.

– Tillsammans med våra samarbetspartners så har vi hela tiden skruvat och ändrat och förbättrat arbetssätt och rutiner så att kunnat ge vård på en hög nivå, säger projektledaren Linda Frisk.

Ny vårdform utan svenskt namn
– Det här har varit bra för patienterna. Vi har trygga patienter som tycker att de får en bra vård, säger Gunilla Wahlström och fortsätter:

– Vi vårdar patienter i hemmet som har fortsatt behov av akutsjukhusets resurser, som specialistkompetens, diagnostik och/eller behandling. Det innebär att när patienterna kommer hem, så är de fortsatt inskrivna på vårt sjukhus och får akutsjukvård.

Hon menar också att det här är en del av framtiden för vården i Sverige. Det är en ny vårdform som inte har fått något svenskt namn av Socialstyrelsen ännu, men projektet har gått över i samverkan och ”Hospital at Home” fortsätter som vårdform på sjukhuset.

– Den här vårdformen har lösningar på tre stora nationella problem inom vården. Det handlar om att vi kan ge nära vård på ett bra sätt, och det gör också att vi kan utöka antalet vårdplatser. Upplägget med rotation är attraktivt och kan även råda bot på den kompetensbrist som finns, säger Gunilla Wahlström.