Capio
Capio
Capio
Nina Birgersson, Ingrid Wiklander Bråkenhielm och Jonas Kierkegaard med ultraljudsutrustningen som används.
Nina Birgersson, Ingrid Wiklander Bråkenhielm och Jonas Kierkegaard med ultraljudsutrustningen som används. Ylva Warelius saknas på bilden.

Ny metod tar bort mindre förändringar i bröstet

17 februari 2023

Nu finns en ny metod som gör det möjligt att ta bort förändringar i bröstet i lokalbedövning med flera biopsier istället för operation i narkos. Metoden kallas för vakuumexcision och mindre förändringar kan tas bort med denna metod.

Riskerna med den här behandlingen är väldigt liten. Man använder ultraljud för att lokalisera och sedan för man in en biopsinål med vakuum i för att skära bort förändringen. På Karolinska sjukhuset i Solna gör man ungefär 50–100 sådana här ingrepp per år, berättar överläkare Jonas Kierkegaard som är ny på sjukhusets mammografimottagning.

Det är låg risk med ingreppet, mindre komplikationer än öppen kirurgi och det ger endast ett minimalt ärr, framhåller kollegan Ingrid Wiklander Bråkenhielm, överläkare på samma mottagning.

Konferens väljer ut patienterna 

Det är Tryggve Eriksson, överläkare på enheten för mammografi Östersund, som har utbildat Jonas Kierkegaard och Ingrid Wiklander Bråkenhielm. Under utbildningen har de två behandlat två patienter med den här metoden. Nu har de behandlat ytterligare två patienter så totalt fyra patienter hittills.

För ingreppet krävs även två sköterskor och röntgensjuksköterskan Nina Birgersson och hennes kollega Ylva Warelius har också gått utbildningen.

Det är roligt att det kommer in nya utvecklande arbetsuppgifter på mammografiavdelningen, säger Nina Birgersson

Det är på gemensamt möte, så kallad multidisciplinär konferens, som röntgenläkarna normalt bestämmer tillsammans med kirurger på sjukhuset om metoden är lämplig att användas på någon patient.

Godartade mindre knölar 

Vi räknar med att ungefär 75–100 patienter om året kan komma i fråga för den nya behandlingsmetoden här på sjukhuset, säger Ingrid Wiklander Bråkenhielm.

De vanliga förändringarna i bröstet som lämpar sig för den nya behandlingen är papillom, eller polyper i mjölkgångarna, och bindvävsknutor, alltså små, godartade knölar.

Denna nya metod sparar också resurser eftersom man inte behöver operationssal eller använda narkos. Så det är till fördel för både patienterna och vården, säger Jonas Kirkegaard.

Än är det få sjukhus som erbjuder den här metoden till sina patienter, förutom Capio S:t Görans sjukhus finns behandlingen alltså sedan tidigare på Karolinska sjukhuset och Östersunds sjukhus.

Läs mer om Capio S:t Görans Bröstcentrum här.

Följ oss i sociala medier