Capio
Capio
Capio
Överläkare Karin
Överläkare Karin Dembrower från Röntgenkliniken leder forskningsprojekt i framkant. På Mammografimottagningen används AI och algoritmer i forskningen.

Ny mammografi-studie visar på fina resultat med AI

17 april 2023

Karin Dembrower är överläkare på Mammografimottagningen. Hon disputerade förra året och nu har fjärde studien från hennes doktorsavhandling blivit publicerad. Den visar fina resultat med att använda AI vid granskning av mammografibilder.

Artikeln som nu är publicerad, kan du berätta mer om vad den handlar om?

Vi har genomfört en stor prospektiv klinisk studie här på mammografiavdelningen på sjukhuset som heter ScreenTrust CAD(NCT04778670) I korthet analyserade vi om det var möjligt att byta ut en granskare mot en AI-algoritm vid granskning av mammografibilder. Normalt sett är det alltid två granskare (bröstradiologer) som bedömer mammografibilder. Vi fick mycket fina resultat i studien som förhoppningsvis kommer att publiceras inom kort.

Algoritmen som vi använde gav poäng på varje mammografiundersökning för risken att det fanns tumörtecken i bilden. Den nu publicerade studien handlar om hur vi beräknade vid vilken poäng som AI-algoritmen skulle flagga en undersökning som misstänkt. Vi använde oss av två olika strategier, varav den ena strategin var överlägsen den andra, det vill säga att vi hittade lika mycket cancer genom båda strategierna, men den strategin som senare användes i ScreenTrust CAD gjorde att studien förblev genomförbar. Hade vi använt den andra strategin, så hade arbetsbördan för oss radiologer blivit för stor.

Du har författat studien i samarbete med flera andra, vad är de viktigaste fynden ni gjort?

Det viktigaste budskapet från denna studie är att när man ersätter en granskare med AI, så blir det dubbelt så mycket merarbete om AI ska ha samma träffsäkerhet som en granskare jämfört med att den kombinerade träffsäkerheten hos två granskare ska vara lika stor som den kombinerade träffsäkerheten hos AI och en granskare.

Många talar om AI just nu. Hur används AI inom ditt forskningsfält?

AI används på flera sätt inom bröstradiologi och i vår forskning. Dels används AI för att hitta tumörer i mammografibilderna - tumördetektionsalgoritmer. Det finns andra typer av AI-algoritmer som bedömer korttidsrisken för att insjukna i bröstcancer - riskvärderingsalgoritmer. Det finns ytterligare algoritmer som värderar brösttäthet som är en parameter som är starkt kopplad till bröstcancer.

Jag tror inte att det är en fråga om AI kommer att införas i screeningen, utan när AI införs i screeningen. Capio S:t Görans sjukhus ligger i internationell framkant i den processen vilket är roligt!

Fler artiklar och abstracts är på gång från Karin Dembrower, håll utkik här på vår nyhetswebb.

Artikeln som nämns ovan finns tillgänglig via denna länk.

Följ oss i sociala medier