Capio
Capio
Capio
Neurologen Dargham Hussein värnar epilepsi-patienterna.
Neurologen Dargham Hussein värnar epilepsi-patienterna.

Neurologen Dargham Hussein värnar epilepsi-patienterna

19 december 2023

Specialistläkaren Dargham Hussein på Neurologiska kliniken har ett stort engagemang och expertis när det kommer till epilepsivård. Han ingår i den nationella samverkansgruppen som arbetar med epilepsi. Sedan tidigare ingår även han i Region Stockholms arbetsgrupp.

– Det startade med att jag började jobba här på sjukhuset 2017. Jag ville försöka standardisera handläggningen. Det kan låta tråkigt men det handlar egentligen om att epilepsipatienten ska få samma vård oavsett när de kommer till akuten och att vården är bra och jämlik, även när de kommer upp på avdelningen.

Och när flödet förbättrats och Dargham blivit flödesägare för epilepsiflödet på sjukhuset, så var det dags att börja arbeta för samma sak på ett regionalt plan med regionens arbetsgrupp. Nyligen blev han även medlem i den nationella samverkansgruppen som leds från SKR, Sveriges kommuner och regioner.

I dag lånas han ut från S:t Görans sjukhus till Karolinska i Huddinge, där han jobbar en vecka i månaden. Dargham ser detta samarbete som en "win win”-situation. Specialiseringen inom epilepsivården på Karolinska Huddinge, där man även genomför kirurgiska ingrepp, berikar hans kunskap och erfarenhet, något han tar tillbaka till sin hemmabas, som är Neurologiska kliniken.

Ser till helheten
– Jag vill hjälpa till att av-stigmatisera diagnosen och jag känner att jag vill vara med och kämpa för en utsatt grupp i samhället, säger Dargham engagerat.

Han betonar vikten av att se varje patient som en helhet. Att ta med patienternas sociala sammanhang, intressen och hobbys, och kommunicera med dem utifrån det. Han jobbar för att minska riskerna för patienterna och att skifta fokus från sjukdomen till möjligheterna.

Många patienter söker akutvård för epileptiska anfall, och Dargham och hans kollegor på kliniken följer upp med både förstagångspatienter och de som redan har en diagnos.

Han är övertygad om att det krävs kontinuerlig utbildning inom vården för att hålla jämna steg med utvecklingen inom epilepsivården och för att öka förtroendet hos patienterna.

Föreläser ofta
På S:t Görans sjukhus arbetar Dargham och hans kollegor nära tillsammans för att främja patienternas välmående.

Nu jobbar han aktivt för att kunna bilda ett team med epilepsisköterska och kurator och eventuellt arbetsterapeut, för att kunna erbjuda en personcentrerad vård.

Han får ofta frågan om att föreläsa både inom sjukhuset och hos andra vårdgivare. Dargham ser det som sitt uppdrag att sprida kunskap om epilepsi, både inom vården och till allmänheten, för att öka förståelsen och förbättra vården, från ett patientperspektiv.