Capio
Capio
Capio
Mobilisering på IMA
Sjuksköterskan Malin Hansson och fysioterapeuten Urban Haglund hjälper en patient upp ur sängen på IMA.

Mobiliseringen ger patienterna snabbare återhämtning

10 november 2023

Rörelse är liv brukar det heta. Men det är ändå lätt att patientens behov av rörelse kommer i skymundan bland all annan omvårdnad. På avdelning 40 IMA tog man krafttag efter pandemin och har skapat ett positivt koncept kring rörelse och mobilisering, något som påverkat hela Akutkliniken.

Efter pandemin identifierade avdelning IMA, som står för intermediärvård, ett behov av att förbättra omvårdnadsstandarden, särskilt inom fysisk terapi och mobilisering av patienter, till exempel efter operationer.

– Det handlar om att aktivera patienterna. Att genomföra enkla övningar eller bara sitta upp, vilket gör en stor skillnad i deras återhämtning, förklarar fysioterapeuten Urban Haglund, som fick uppdraget att styra upp mobiliseringen.

Det blev ett klassiskt förbättringsarbete. Med sig fick han Malin Thunberg, fysioterapeut också hon, men med bas på MAVA.

Information och utbildning
Förändringen innebar inte bara att införa nya rutiner utan även att utbilda personalen. Malin Thunberg och Urban Haglund har utarbetat utbildningsprogram och föreläsningar för att få vårdpersonalen att frekvent återkommande mobilisera efter patientens förmåga, och att integrera rörelseövningar i den dagliga vården.

Den här proaktiva strategin har också lett till positiva psykologiska effekter. Både patienterna och personalen blir gladare av övningarna man gör tillsammans.

– Att sitta upp, att flytta sig, hjälper inte bara bra fysiskt, utan är också bra för psyket. Det förkortar vårdtiden och bidrar till att patienten snabbare kan återgå till sitt normala liv, säger undersköterskan Linda Nilsson.

Hon och kollegorna gör numera enklare mobiliseringsövningar med patienterna utan att fysioterapeuten behöver vara med.

En viktig del av denna process har varit överrapportering och dokumentation. Genom att noggrant dokumentera patientens aktiviteter, inklusive små rörelser och framsteg, säkerställs kontinuiteten i vården över vårdteamens arbetsskift. En enkel blankett har tagits fram som hjälper teamen att hålla koll på patientens framsteg.

Positiv attityd leder långt
– Att vara positiv och våga utmana patienten är viktigt, menar Linda Nilsson.

– Ja, att inte automatiskt ta ett nej från patienten, utan ställa en motfråga om det finns något litet patienten ändå orkar eller vågar göra, och ta det därifrån. Och att puffa för att all rörelse underlättar tillfrisknandet, det är viktigt, menar Urban Haglund.

Förbättringsarbetet understryker också vikten av att hela vårdteamet, från läkare till undersköterskor, engagerar sig i patientens mobilisering.

– Om vi vet att en patient har lyckats sitta på sängkanten eller i en fåtölj, kan nästa team bygga på de framstegen, säger Urban Haglund.

Ett lyft för hela kliniken
Charlotta Paulsson, vårdenhetschef på IMA, menar att fysioterapeuternas arbete med mobilisering är en mycket viktig del av vårdteamens arbete:

– Vi tror att det har en påverkan på vårdtiderna, vilket minskar kostnader, bidrar till högre vårdkvalitet och minskad arbetsbörda. Och vi ser gladare patienter, vilket i sin tur gör vårt jobb mer tillfredsställande.

Förbättringsarbetet med mobilisering har spridit sig på Akutkliniken och förutom avdelningarna IMA och MAVA, så jobbar även avdelning AVA enligt samma koncept.

Mobilisering på IMA

Rörelseglädje på IMA och MAVA. Från vänster: Charlotta Paulsson, Linda Nilsson, Urban Haglund och Malin Thunberg.