Capio
Capio
Capio
Marielle Rotzius, utvecklingsansvarig på BB S:t Göran, Anna Jensen, barnmorska och projektledare på Doula & kulturtolk Stockholm och Hanne Fjellvang, vårdenhetschef på BB S:t Göran.
Marielle Rotzius, utvecklingsansvarig på BB S:t Göran, Anna Jensen, barnmorska och projektledare på Doula & kulturtolk Stockholm och Hanne Fjellvang, vårdenhetschef på BB S:t Göran.

Kulturdoulorna – en del av vården på BB S:t Göran

26 januari 2023

Även på BB S:t Göran kommer utlandsfödda födande kvinnor att få tillgång till kulturdoula på sitt eget språk. Stödet finns på 23 olika språk och finansieras av Region Stockholm.

– I nuläget har vi 40 aktiva kulturdoulor som kan stötta på 23 olika språk. Vi samarbetar med alla barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i Stockholms län. Vi ser fram emot att få jobba även med BB S:t Göran, säger Anna Jensen, barnmorska och projektledare på Doula & kulturtolk Stockholm.

– Svensk och internationell forskning visar att gruppen utlandsfödda kvinnor löper högre risk för komplikationer under graviditet och födsel. Det kan drabba både mor och barn. Att inte behärska det svenska språket, vara ny i landet och ibland tidigare negativa vårderfarenheter kan också påverka den gravidas möjlighet till god och säker vård.

Stöttar aktivt den gravida och födande

Normalt får kulturdoulan kontakt med den gravida via barnmorskan på barnmorskemottagningen. Doulan lär känna familjen under graviditeten för att kunna ge dem ett aktivt stöd utifrån deras förutsättningar och behov.

–  Oftast har den födande kvinnan redan en kontakt från barnmorskemottagningen. Men vår personal har även möjlighet att ringa in en akutdoula i samband med födseln om vi ser ett behov för stöd och om kvinnan önskar det, säger Hanne Fjellvang, vårdenhetschef på BB S:t Göran.

 – Många av oss medarbetare känner och har jobbat med kulturdoulorna sedan tidigare på andra förlossningskliniker i Stockholmsregionen. Vi jobbar nära varandra. Man får snabbt en fin kontakt och ett bra samarbete, säger Marielle Rotzius, utvecklingsansvarig på BB S:t Göran.

Hon framhåller att det är en stor trygghet för den födande kvinnan, inte bara språket, utan att doulan också bryggar över de kulturella skillnader som kan finnas.

Trygghet även efter födseln

Doulan är hos familjen under hela födseln för att hjälpa kvinnan att känna sig trygg och stärka familjens samarbete med vårdpersonalen. Doulan träffar även familjen ett par gånger efter barnets födelse.

Projektet Doula & kulturtolk startade i Stockholm 2017 som en stödmodell för gravida/familjer som inte talar svenska i syfte att främja trygg och jämlik vård.

Satsningen finansieras av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm utifrån den nationella satsningen på förlossningsvården (projektmedel som fördelas av SKR till Sveriges regioner).

Läs mer här: https://www.doulakulturtolk.se/stockholm/

Följ oss i sociala medier