Capio
Capio
Capio
Minna Lönnstedt leder arbetet med minskad hyrbemanning.
Minna Lönnstedt leder arbetet med minskad hyrbemanning.

Kraftig minskning av hyrbemanning

3 maj 2023

Region Stockholm har tagit flera åtgärder för att minska hyrbemanningen på Stockholmssjukhusen. Capio S.t Görans Sjukhus vill också få ned hyrbemanningen och har redan minskat beroendet av inhyrd vårdpersonal med 20 procent.

– Vi gör det här på vårt eget sätt. Vi har under våren involverat verksamhetschefer, vårdenhetschefer, biträdande chefer och bemanningsassistenter för att uppnå målet med att minska antalet inhyrd personal. Perioden från vecka 10 till 17 visar på en tjugoprocentig minskning av hyrpersonal, vilket är en fantastisk insats av alla inblandade, säger sjukhusets operativa chef Minna Lönnstedt.

Arbetet fortsätter nu och målet är även denna schemaperiod, vecka 18 till 24, att ytterligare minska inhyrningarna.

Klassiskt för S:t Görans-andan

– I början av mars hade vi en workshop med berörda verksamhetschefer och vårdenhetschefer för att komma fram till förslag hur vi på kort och längre sikt kan uppnå målet med att minska antalet inhyrda sjuksköterskor.

– Efter det har vi haft veckovisa korta puls-möten för att se hur vi ligger till, men även för att peppa varandra. Det har varit många goda exempel där vi kunnat lära av varandra och sprida förbättringsarbeten mellan kliniker. Det är klassiskt för S:t Görans-andan och vi ser att vi måste bara hålla i och hålla ut här. Det blir bättre för hela sjukhuset med fler fast anställda i stället för inhyrning.

Vinner över personal

– Sedan har vi också kunnat se att ett flertal bemanningssjuksköterskor också har tagit fast anställning hos oss vilket är väldigt glädjande. Många beskriver att vi är det vänliga och trevliga sjukhuset som involverar medarbetarna i förbättringsarbeten, sprider goda exempel och samarbetar inom hela sjukhuset.

Under schemaperioden mellan vecka 18–24 så hoppas man kunna sänka andelen bemanning med ytterligare 10 procent.

Fortsatt flexibelt upplägg

– Det bästa är att vara fast anställd. Men vid toppar och vid obekväm arbetstid så kommer vi att fortsätta använda oss av hyrpersonal.

– Vi har också sagt att under sommarperioden, alltså mellan vecka 25 och 35, då kommer vi att hyra in personal. Då har vi satt som mål att det ska vara 20 procent lägre antal bemanningsinhyrningar än förra året.

– Att vara flexibla med inhyrningen gör att vi kan hålla vårdplatserna öppna och att personalen kommer att kunna få sin semester som vanligt i år.

Läs mer om vårt erbjudande här.

Följ oss i sociala medier