Capio
Capio
Capio
 Hannah Smith och Anton Tallhage, läkare vid IVA.
Hannah Smith och Anton Tallhage, läkare vid Capio S:t Görans intensivvårdsavdelning (IVA).

Jobba på IVA – trivseln viktig när jobbet är intensivt

30 november 2023

Trots att medicinska framsteg sker i rasande fart, så fortsätter teamarbete att vara kärnan i intensivvården. Vi frågade Hannah Smith och Anton Tallhage, anestesiologer vid Capio S:t Görans intensivvårdsavdelning (IVA) vad som gör deras arbetsplats speciell.

– Det är högt i tak och vi har en stark teamkänsla. Det finns ett stort engagemang för våra patienter och deras närstående, säger Hannah.

Hannah berättar att hon började sin ST-tjänstgöring i Västerås, men pendlingen tog för mycket tid och hon valde då att fortsätta på S:t Görans sjukhus. Något som hon inte ångrat.
– Jag tycker att jag har ett jätteroligt jobb och trivs bra här. Det är ett bra sjukhus.

Anton, som påbörjade sin karriär på SÖS och Danderyd, valde Capio S:t Görans Anestesi och IVA mycket på grund av klinikens mindre storlek. Det ger en känsla av gemenskap.
– Det är lättare att lära känna alla här, och IVA har ett bra rykte, säger han.

Mindre avdelning med team-känsla
– Jobbet är omväxlande. Vi är med på larm på akuten och avdelningar. Därtill gör vi akuta bedömningar av patienter som försämrats på andra avdelningar, så kallade MIG-bedömningar (mobila intensivvårdsgruppen). Det är lite av tjusningen med jobbet, att man inte riktigt vet hur arbetsdagen ska bli när man börjar på morgonen, säger Hannah.

Anton menar att det är lätt att få hjälp från andra enheter på sjukhuset när det behövs.
– Eftersom sjukhuset är lite mindre så lär vi känna varandra över klinikgränser. Här ringer vi ofta en person snarare än en funktion.

Teamen på IVA består oftast av en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska. Teamet arbetar i moduler, med ett till två rum och en eller två patienter. Det gör att de lär de kommer nära sina patienter och inte missar några snabba förändringar i patienternas tillstånd.

På IVA rondar man bedside, vid patientens säng. Alla vårdyrken är med hos patienten och får höra all information om patientens tillstånd samtidigt.

Starkt stöd och nära samarbete
 – Vi stöder varandra, särskilt när vi hanterar svåra patientfall. Vi är inte bara kollegor, vi är bra vänner, och det gör arbetsdagen mycket roligare, säger Anton.

– Många svårt sjuka personer är sövda och en viktig del i jobbet är att ha kontakt med de anhöriga. Ibland måste vi lämna svåra besked och då tar vi stöd av varandra. Vi jobbar väldigt nära varandra och det är en stor trygghet, säger Hannah. 

Stimulerande utmaningar
På IVA finns också många erfarna sjuksköterskor och undersköterskor med specialistutbildning inom intensivvård. Den kompetensen ökar tryggheten på IVA.

– Det är lyxigt att jobba med så kompetenta sköterskor, undersköterskor och läkare på IVA, där alla kompletterar varandra och sluter upp kring patienten, säger Hannah.

– Att jobba här på IVA är stimulerande. Oavsett om det handlar om korttids-patienter eller de som behöver långvarig vård, så är varje dag en ny utmaning. Och varje gång klockan ringer på morgonen känner jag mig glad att gå att till jobbet, för jag trivs så bra, säger Anton.