Capio
Capio
Capio
Rigmor Anshelm och Thomas Mårdh är glada över det tydliga trendbrottet.
Rigmor Anshelm och Thomas Mårdh är glada över det tydliga trendbrottet.

Hyrbemanningen har minskat med 40 procent

22 augusti 2023

Ökad inhyrning av främst sjuksköterskor kunde ses inom hela vården i Stockholm och på Capio S:t Görans Sjukhus, där den hade sin topp i februari i år. Regionen och Capio S:t Göran bestämde sig för att få ner inhyrningen och sedan mars månad har hyrbemanningen på sjukhuset minskat med hela 40 procent, och minskningen fortsätter.

– Det var många som tyckte att målen var för tufft ställda och som inte trodde att vi skulle kunna få ned bemanningen så mycket under våren och sommaren. Men vi har lyckats mycket bra hittills. Ute på avdelningarna och klinikerna har man gjort ett fantastiskt fint jobb så här långt, säger Rigmor Anshelm.

Controllern Thomas Mårdh, som följer den ekonomiska utvecklingen, betonar att bemanningssituationen är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar det ekonomiska läget just nu.

– Vi kommer att fortsätta arbetet tillsammans med verksamheterna och målsättningen är att få ned hyrbemanningen ytterligare under hösten, förklarar han.

Viktigt med fast anställda

Inhyrd bemanningspersonal handlar inte bara om pengar. Fast anställda medarbetare är engagerade i sjukhusets förbättringsarbete och skapar stabila team som trivs och har roligt tillsammans. Målet är att varje avdelning ska vara fullt bemannad med ordinarie personal.

Rigmor Anselm framhåller att inhyrd personal ska användas temporärt främst för att ersätta vid sjukfrånvaro och under semestertider.

– Frågan om bemanning har också hög prioritet i Region Stockholm. Vi jobbar tillsammans med dem och frågan har medvind även i andra angränsande regioner. Tillsammans kan vi vända utvecklingen, säger hon.

Tydligare regler

– På sjukhuset har vi också tagit fram tydligare regler för inhyrning vilket underlättar för klinikerna och de inhyrda om vad som gäller när behov av inhyrning uppstår.

– 40 procents minskning är bra. Nu måste vi hålla i och hålla ut, för att fortsätta trenden nedåt under hösten, säger Thomas Mårdh.

Följ oss i sociala medier