Capio
Capio
Capio
Flödesledare
Flödesledare Camila Nilsson med Marcela Chamorro i expeditionsteamet.

Camila leder flödet för Medicinskt Centrums expeditionsteam

26 september 2023

Camila Nilsson är flödesledare för expeditionsteamet på Medicinskt Centrum, och den enda undersköterskan på sjukhuset som har en sådan roll.

Varje vardag klockan elva samlar Camila sitt team för ett puls-möte. Det finns en fast agenda och teamet följer upp morgonmötet, de går igenom dagens arbetsuppgifter och omfördelar resurser där det behövs. Det gör att teamet ligger i fas och inte missar något.

Expeditionsteamet hon leder består av åtta undersköterskor som har hand om alla remisser, bokningar och kallelser på mottagningen. De svarar i telefon via TeleQ och hanterar ärenden i 1177. De arbetar med väntelistor och vårdgaranti. De jobbar också i receptionen och hjälper patienterna med självincheckning, fakturor, besvarar frågor, med mera.

Delar på arbetsuppgifterna
– Vår dagliga check-in är en viktig del av att hålla allt i ordning. Vi har flera olika arbetsstationer som vi alla roterar mellan. Hos oss delar vi på arbetsuppgifter som till exempel behandlingar, telefoni via TeleQ, kassa och reception. Alla är uppdaterade och kan hoppa in för varandra om någon blir sjuk. Alla ökar sin kompetens och jobbet blir mindre enformigt. Vi får en bättre arbetsmiljö, förklarar Camila.

Men expeditionsteamet arbetar inte bara med administration utan jobbar också med patienterna inom flödena hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, diabetes, lungmedicin och tromboembolism.

Flödesledare och koordinator
Camila Nilsson är även SVF-koordinator inom flödet hematologi. SVF eller standardiserade vårdförlopp beskriver de utredningar och behandlingar som ska göras inom en cancerdiagnos. Där är hennes uppgift är att boka in undersökningar som finns inom SVF och säkerställa att de genomförs utan onödig väntan för patienten.

– Vi hjälps åt väldigt mycket på mottagningen, med läkarna och specialistsjuksköterskorna och våra patienter. Vi hjälper läkarna med benmärgsundersökningar, sigmoideoskopier och blodtappningar. Det är bara vi som gör det. Då sitter jag med patienten en stund. Man pratar med dem och kommer nära. Det är fint.

Att få förbättra och förändra
Camila Nilsson har jobbat på sjukhuset i 21 år. Hon och började med praktik under sin utbildning på gymnasiet. Hon har arbetat med nästan allt på Medicinskt Centrum och hon menar att förbättringar är en viktig del för att det dagliga jobbet ska kännas bra.

– Vi kan se att små rutinförändringar kan ge väldigt stor effekt. Ett exempel på det är att patientavgifterna numera hanteras via JIRA, det har minskat trycket på TeleQ hos oss. Det känns väldigt bra att kunna komma med idéer och få förändra saker.

Det senaste förbättringsområdet på gång För Camila och expeditionsteamet är inom Robotic Process Automation (RPA). Där man hoppas kunna automatisera vissa uppgifter som medarbetarna utför på datorn.

– Det är spännande. Jag hoppas att det kan förbättra vardagen och ge oss mer tid till patienterna, säger Camila Nilsson.