Capio
Capio
Capio
Forskning om sicklecellsjukdom
Christian Kjellander är disputerad överläkare och fortsätter vara forskningsaktiv inom flera områden.

Han forskar om sällsynta blodsjukdomar

22 september 2023

Christian Kjellanders forskning om sicklecellsjukdom visar att förekomsten fördubblats i Sverige från 2006 till 2018. Studien är en kartläggning som ökar kunskapen om en sällsynt men mycket smärtsam sjukdom.

Christian Kjellander är disputerad överläkare vid Medicinkliniken och specialist i internmedicin och hematologi. Han är studiens försteförfattare och säger att resultaten pekar på att fler patienter lever med sjukdomen i Sverige än vad man tidigare trott, och att de hälsoekonomiska kostnaderna för vården ökat. 

Sicklecellsjukdom är en ärftlig blodsjukdom. Den associerade blodbristen orsakas av en mutation på en gen i de röda blodkropparna. Sjukdomen är vanlig i områden där malaria förekommer.

Migration och att fler patienter föds med sjukdomen i Sverige gör att förekomsten ökat över tid i Sverige. Avsaknaden av nationella riktlinjer för vuxna och kvalitetsregister är andra brister Christian med flera arbetar på att förändra.

Sällsynta sjukdomar
– Jag har intresserat mig för ovanliga sjukdomar och har följt den här patientgruppen i många år. Det är en patientgrupp som saknar starka patientorganisationer eller talespersoner. Jag har blivit engagerad och brinner för att hjälpa dem. Behovet av bättre behandling och nya läkemedel är stort, säger Christian Kjellander.

Studien är finansierad av företaget Novartis och publicerad i tidskriften Frontiers in Hematology. Christian Kjellander betonar att han fått mycket hjälp i sin forskning av kollegor på sjukhuset.

– Controller Linda Winterfeldt har hjälpt mig med datauttag, ST-läkare Otilia Brånstrand har deltagit i framtagandet av ett nationellt register för patienter med hemoglobinopati och behov av blodtransfusioner. ST-läkare Hedvig Björkman som jag är handledare för, har deltagit i arbetet att skriva nationellt vårdprogram för sicklecellsjukdom för vuxna, berättar han.

Men sicklecellsjukdom är inte det enda forskningsprojektet som Christian Kjellander arbetar med just nu. Han är forskningsaktiv med flera andra projekt på gång.

Tarmfloran och multiresistenta bakterier
Utöver sitt arbete med han engagerad i forskning om tarmfloran. Målet med denna forskning är att bekämpa multiresistenta bakterier.

– Detta är ett viktigt forskningsprojekt för att se hur vi kan förbättra vården och minska de multiresistenta bakterierna. Där har sjuksköterskan Frida Karlsson hjälpt mig mycket med att inkludera patienter till den så kallade mikrobiota studien.

Fokus även på kronisk lymftisk leukemi
Andra forskningsstudier där patienter från S:t Görans sjukhus har varit inblandade rör kronisk lymfatisk leukemi. Dels hur den vaccinerade patientgruppen drabbades vid covidinfektion, dels hur de svarade på en ny behandling.

– Vaccination är oerhört viktig för den här patientgruppen, eftersom de har en ökad risk för allvarlig covidinfektion och svarar sämre på vaccin, förklarar han.

Forskning för patienterna
Christian Kjellander trivs med att kunna kombinare kliniskt arbete med forskning. Som alltid vill man få mer tid till forskning, men det fungerar ändå bra, tycker han. Och det är skönt att inte vara doktorand längre. Efter disputation är det intresset som styr forskningen.

– Forskning öppnar så många dörrar. Spännande diskussioner med andra som delar ens intresse; till pedagogiska situationer och bidrar till skapandet av ett nätverk – och allt detta kommer patienterna till godo. Det känns fantastiskt kul.
​​​​​​​

Mer fakta:

Läs Christians Kjellanders faktablad om sicklecellsjukdom (internetmedicin.se).

Economic burden of sickle cell disease in Sweden: a population-based national register study with 13 years follow up (frontiersin.org)

Hybrid immunity in immunocompromised patients with CLL after SARS-CoV-2 infection followed by booster mRNA vaccination.(pub.med)

Idelalisib (PI3Kδ inhibitor) therapy for patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: A Swedish nation-wide real-world report on consecutively identified patients.(pub.med)

Systemic and mucosal adaptive immunity to SARS-CoV-2 during the Omicron wave in patients with chronic lymphocytic leukemia. (pub.med)