Capio
Capio
Capio
vårdpersonal vid dator
Barnmorskorna Marielle Rotzius och Petra Ryman visar den viktiga webbplatsen.

Gemensamma riktlinjer – trygghet för gravida

15 februari 2023

Förlossningsvården är ett hett samtalsämne, inte minst i media. I Region Stockholm har de gemensamma riktlinjerna inneburit en tyst revolution inom vården. Idag samarbetar alla sju förlossningskliniker för de gravida och födande.

– Våra gemensamma riktlinjer ger en ökad patientsäkerhet. De bidrar till att både gravida och den som föder får samma information, vård och behandling oavsett vilken förlossningsklinik hon befinner sig på, förklarar Petra Ryman, barnmorska och kvalitetskontroller på BB S:t Göran.

– Webbportalen har patientinformation, med QR-kod på webben. Där finns mycket läsvärt även för gravida. Där finns en bred och lättillgänglig information. Webbplatsen är öppen. Alla kan surfa dit med mobilen eller datorn, säger Marielle Rotzius, utvecklingsansvarig på BB S:t Göran.

Samarbetet som fortsatte

Allt började med ett projekt. Man ville få regioners förlossningskliniker att skaffa gemensamma riktlinjer för igångsättande av födslar 2016.  Sedan har utvecklingen gått fort.

Med stöd från QRC Stockholm, ett av landets främsta kvalitetsregistercentra, skapades en gemensam arbetsgrupp bestående av barnmorskor och läkare från de olika förlossningsklinikerna. De granskade materialet som fanns och de skapade nya gemensamma riktlinjer för alla förlossningskliniker. Allt baserat på senaste evidens och beprövad erfarenhet.

– Numera turas barnmorskor och läkare från olika förlossningskliniker om att ingå förvaltningsorganisationen.  De uppdaterar riktlinjerna på webben, vilket ger ett brett stöd även ute i verksamheterna, berättar Petra Ryman.

Viktigt verktyg i vården

Riktlinjerna finns publicerade på Vårdgivarguiden under "Kunskapsstöd för vårdgivare i Region Stockholm", under rubriken "Kvinnosjukdomar och förlossning".

Den har förblivit ganska okänt blad gravida och födande, men är alltså ett viktigt verktyg inom förlossningsvården i regionen.

Och för BB S:t Göran är det en viktig garant att de nyanställda som börjar på förlossningen här är kan, förstår och följer de regiongemensamma riktlinjerna.

– Och det gör också att introduktionen går mycket snabbt och smidigt för våra nya medarbetare. Oavsett vilken arbetsgivare inom regionen man har haft tidigare, så följer vi samma arbetsrutiner. Det här gör att vi kan hålla en hög patientsäkerhet från start, säger Marielle Rotzius.

Länkar:

BB S:t Göran öppnar den 1 april 2023. Läs mer om oss här.

Läs om de regiongemensamma riktlinjerna för förlossningsvård här.

Följ oss i sociala medier

Fler nyheter