Capio
Capio
Capio
Fredrik Hallgren är läkarchef
Fredrik Hallgren har flyttat tillbaka till sin klinik efter två år som chefläkare över digitala IT-system (CMIO) på sjukhuset. Han är är ny läkarchef på Anestesikliniken.

Fredrik Hallgren är ny läkarchef på Anestesikliniken

29 september 2023

– Att bli läkarchef är väldigt stort. Det handlar om att jobba med vår arbetsmiljö och att få möjlighet att kunna coacha mina medarbetare. Det ligger mig också nära hjärtat, säger Fredrik Hallgren.

Han har arbetat länge på sjukhuset som anestesiläkare. De två senaste åren på sjukhusledningen som chefläkare över digitala IT-system, eller CMIO (Chief Medical Information Officer). 

Men nu har han flyttat ”hem” igen till sin klinik. Han menar att de två åren som CMIO gett honom en mycket bredare förståelse för sjukhusets organisation och den komplexitet som kommer med att driva ett akutsjukhus. Han har dessutom fått möjligheten att jobba med kliniköversskridande förbättringsprojekt, vilket kommer komma väl till hands i den nya rollen.  

– Redan nu har jag sett exempel på arbetsmoment i journalsystemet som sannolikt kan optimeras. Det kliar lite i fingrarna att börja titta på hur vi kan effektivisera vissa processer. 

En platt organisation 
Fredrik Hallgren är ett riktigt energiknippe, han rör på händer och armar och pratar engagerat. Det syns på honom när han säger att han är stolt över sin klinik och sina kollegor.  

–  Vår platta organisation medför att det är prestigelöst och högt i tak. Mitt intryck är att man vill och vågar engagera sig, vare sig det gäller patientens vård eller i förbättringsarbete.   

Vill jobba kliniskt  
– Och det är skitkul att jobba inom vår specialitet. Jag tänker på hur otroligt priviligierad jag är att få vara att få vara 50 procent chef och ledare över en grupp specialister på en välfungerande och välmående klinik, och att få jobba 50 procent kliniskt, som är så roligt. 

Han tycker fortfarande att det är viktigt att jobba vidare med IT-stöd som journalsystemet Cosmic. Att vårdpersonalen är informerade om uppgraderingar som och är införstådda hur vi kan vara med och påverka utvecklingen.   

– Min insikt är att om det saknas stöd i något led för att införa viktiga förändringar så blir det svårt. 

Fokus på Anestesin 
– Jag tror att jag har nytta på Anestesin av att ha arbetat övergripande på sjukhuset. Jag ser mig själv som en kugge i maskineriet och hoppas att vi kan fortsatt ha en spännande dialog med olika verksamheter. Att jag kan få vara en brobyggare, och vara med och testa nya saker.  

Men just nu är fokus på det som hänt på Anestesin medan Fredrik Hallgren varit borta. 
– Jag brinner av iver. Det har hänt så mycket som jag måste komma i kapp med. Vi har fått en förlossning i samband med det lagt till ytterligare en jourlinje.  Det finns gott om saker som jag måste sätta mig in i när jag nu återvänder.