Capio
Capio
Capio
Diana Petroff, Felix Yman och Emelie Kinbom
Diana Petroff, Felix Yman och Emelie Kinbom, Lennart Skärblom saknas på bilden.

Digitalisering förbättrar cancervården

12 december 2023

På Capio S:t Görans Sjukhus jobbar man intensivt med digitalisering av administrativa uppgifter. På Kirurg- och Onkologkliniken har registreringen till det nationella SVF-INCA-registret nu automatiserats.

 – Det här är en stor förbättring för både patienterna och verksamheten. Tidigare skrev koordinatorerna på kliniken in alla uppgifter manuellt i SVF-INCA-registret. Det här är ett stort kliv framåt i digitaliseringen, säger Emelie Kinbom som tillsammans med Felix Yman, Diana Petroff och Lennart Skärblom bildat arbetsgruppen som under lång tid jobbat fram lösningen.

Kliniken utreder och behandlar över 1 200 nya patienter årligen för olika typer av cancer enlig SVF, Standardiserade Vårdförlopp. SVF är en nationell satsning för att minimera väntetider och osäkerhet för patienten, och för att säkerställa att alla patienter får tillgång till högkvalitativ vård på lika villkor. Det är utredningarnas ledtider som registreras i det nationella registret SVF-INCA.

Digitaliseringen ökar kvaliteten
– Det är många både regioner och sjukhus som jobbar med att digitalisera den här typen av uppgifter. Det tar tid och är inte helt enkelt att få olika system att ”prata” med varandra. Tillsammans med Regionalt Cancercentrum (RCC) har vi fått till en gemensam lösning.

För patienterna innebär digitalisering och automatisering av data en ökad kvalitetssäkring. Uppgifterna kommer också snabbare in i registret, som nu uppdateras en gång per dygn.

Koordinatorerna som arbetar med registreringen består av medicinska sekreterare, sjuksköterskor och administratörer på enheterna. De har fortsatt en viktig roll för registreringen genom att säkra kvaliteten.

Flera flöden ingår
När kliniken nu automatiserar administrativa uppgifter frigörs tid för medarbetarna att fokusera på patientnära vård av våra patienter i de olika flödena. Klinikens flöden består av bröstcancer, tarmcancer och prostatacancer samt cancer i övre mag-tarmkanalen och urologisk cancer.

 Från och med den första november förs nu klinikens SVF-information i patientjournalerna automatiskt över till SVF-INCA-registret.

– Vägen hit har inte varit spikrak. Men tillsammans har vi sett målet och nyttan och hållit fast. Stort tack till alla som gjort det möjligt, säger Emelie Kinbom.
 

Fakta om arbetsgruppen:
Emelie Kinbom är kvalitetscontroller på Kirurg- och onkologkliniken,
Diana Petroff är lokal systemförvaltare för Cosmic på samma klinik,
Felix Yman är systemutvecklare på IT-avdelningen,
Lennart Skärblom, digitaliseringsstrateg, också på IT-avdelningen.