Capio
Capio
Capio
Anna Norhammar
Anna Norhammar, professor i kardiologi och verksam vid Fysiologiska kliniken. Foto: Karolinska Institutet.

Clinicum – En ny plattform för samarbete mellan kliniker och forskare

7 november 2023

Clinicum är en ny organisation där sju vårdgivare, däribland Capio S:t Görans Sjukhus ingår i samarbete med Region Stockholm och Karolinska Institutet. Clinicum ska skapa bättre förutsättningar för forskning och nyttjande av hälsodata för forskning i Stockholmsregionen.

– Med tanke på att Karolinska Institutet är det främsta universitetet för medicinsk forskning i Sverige med världsledande kompetens, så borde även klinisk forskning inom region Stockholm vara på topp. Dessvärre har regionen varit något sämre vad gäller klinisk forskning och implementering, än andra delar i landet. Clinicum är till för att stärka samarbetet mellan kliniker och forskare i Stockholm, berättar Anna Norhammar, professor i kardiologi och verksam vid Fysiologiska kliniken. Hon är sjukhusets kontaktperson i den nya organisationen och hon betonar vikten av att varje universitetssjukhus inom Clinicum är en nod där man bidrar med olika kompetens, patientflöden och forskningsprofiler.

Sjukhuset en av sju noder
Capio S:t Görans Sjukhus bildar en av sju noder och bidrar med råd och dåd i organisationen med den spetsforskning man har. Samtidigt får man tillgång till de andra nodernas kunskap och erfarenheter.

Karolinska Institutet kommer att spela en central roll i Clinicum genom att stödja med epidemiologisk och statistisk kompetens och kan exempelvis bidra med synpunkter kring forskningsprotokoll, design av studier och bidra eller vid behov hänvisa till expertis inom olika områden. KTA i Stockholm kan bidra med mer handfasta uppgifter (mot en viss kostnad) som att skriva ansökningar till etiknämnd och läkemedelsverket.

– För oss på S:t Görans sjukhus, som ännu inte har en egen institution, är det mycket värdefullt att ha tillgång till dessa resurser från Karolinska Institutet och noderna, säger Anna Norhammar.

– På så vis kan vi bättre fånga upp kliniskt identifierade idéer och projektförslag så att rätt kompetenser och nätverk kan kopplas samman. Vi på Capio S:t Göran kan också bidra med kliniska synpunkter till forskare på KI som kanske är långt ifrån kliniken, när de behöver kliniska synpunkter på sina mer prekliniska projekt.

Bättre samverkan
Med Clinicum har Stockholm stora förhoppningar om att kunna uppnå en bättre samverkan mellan kliniker och forskare och främja samarbetsprojekt mellan sjukhusen, på samma höga nivå som i andra regioner. Ju mer man deltar i klinisk forskning, ju snabbare implementeras nya forskningsresultat in i klinisk vardag och når våra patienter. Något som vi bland annat mäter och följer i våra kvalitetsregister.  

Bakgrunden till Clinicum är att Region Skåne och Västra Götalandsregionen lyckats bättre med att koppla forskningen till klinisk verksamhet. Detta hoppas nu Region Stockholm och Karolinska Institutet ändra på med lanseringen av Clinicum.

– Ett särdrag i Stockholm är att olika specialistområden är utspridda över flera sjukhus. Detta kan försvåra naturliga nätverksbildningar mellan kliniker från olika sjukhus. Med Clinicum hoppas vi underlätta forskningen genom skapandet av en stödorganisation där det är lätt att få kontakt och stöd, säger Anna Norhammar.

Läs mer om Clinicum på FoU-sidorna.