Capio
Capio
Capio
Jobba 80 procent och få 100 procent lön.
Nya medarbetare; Maja Widmark, Sophie Axelsson, Antonino Cevola, Arjana Nori, Disa Dahl.

Arbetstidsmodellen som lockar nya medarbetare

20 oktober 2023

En ny omtyckt arbetstidsmodell infördes i september på Ortopedkliniken, där sjuksköterskor får möjligheten att arbeta 80 procent av tiden men för en full lön. Intresset för modellen har varit stort, och redan nu har 17 nya sjuksköterskor börjat på kliniken.

Projektet, som startades av vårdenhetschef Emma Sandström, pågår i två år och ger deltagande sjuksköterskor en chans att uppleva en arbetsmiljö där balansen mellan arbete och fritid prioriteras.

Ge mer fri tid
Emma Sandström förklarar att det finns en stark efterfrågan på flexiblare arbetstider och bättre återhämtning, något som den här modellen kan ge.

De nya sjuksköterskorna som vi träffar är alla mycket positiva till sin förkortade arbetstid. För en del ger det mer tid med familjen, andra kan satsa mer på sin idrott, eller få en lugnare start som nyutexaminerad sjuksköterska.

Utbildning och kompetensutveckling
Från september till maj kommer de anställda att arbeta 31,3 timmar per vecka, med en övergång till heltid under sommarmånaderna juni till augusti, enligt sjukhusets förmånliga poängmodell.

Förutom reducerad arbetstid kommer sjuksköterskorna även att få möjligheten att lägga tre dagar per termin på utbildning och kompetensutveckling.

Ortopediskt basår
De nya sjuksköterskorna har får också ett "Ortopediskt basår" för att säkerställa en smidig övergång och effektiv inlärning. Detta inkluderar hospiteringsdagar och planerade reflektionstillfällen för att fördjupa deltagarnas kunskaper inom ortopedi och sjuksköterskerollen.

– Det viktigaste är att varje ny medarbetare känner sig välkommen och inkluderad och vi gör vårt bästa för att ta hand om alla våra nya stjärnor, säger Emma Sandström.