Capio
Capio
Capio
Mina Gäredal och Maria Törnquist i ett av sjukhusets akutrum.
Mina Gäredal och Maria Törnquist i ett av sjukhusets akutrum.

”Alla ska känna sig trygga med att komma hit”

21 september 2023

Under 2023 har ett projekt påbörjats på Akutmottagningen för att motverka diskriminering och för vård på lika villkor.

Det började med att två medarbetare, Mina Gäredal och Maria Törnquist, lyfte ett önskemål till sina chefer om att få arbeta med frågan. De fick klartecken och har under året drivit ett projekt med bland annat utbildning för andra medarbetare på Akutmottagningen samt information till patienter och besökare.   

– Det handlar om att personer som tillhör en grupp som upplever diskriminering i samhället, utifrån t.ex HBTQI-aspekter, etnisk bakgrund eller religion ska känna att de får ett bemötande och vård på lika villkor hos oss på Capio S:t Görans Akutmottagning, berättar Mina Gäredal som är sjuksköterska.

– Det är också väldigt viktigt att synliggöra för personer som tillhör grupper som upplever diskriminering att vi på S:t Göran arbetar aktivt mot det, att vi strävar efter att behandla alla lika. Och att vi gärna vill veta om någon upplever att de blivit diskriminerade hos oss, så vi kan göra något åt det och bli bättre i framtiden, förklarar Maria Törnquist, undersköterska på Akutmottagningen.

På Akutmottagningen finns nu affischer, klistermärken och visitkort som informerar om vårt arbete mot diskriminering, och att alla ska känna sig säkra och välkomna hit.

Utbildning och reflektion viktigt

Utbildningen för andra medarbetare har dels handlat om olika former av diskriminering och bakomliggande strukturer i samhället, dels om patientfall med exempel på situationer som det kan vara bra att vara medveten om.

För även om ingen har för avsikt att medvetet diskriminera, så finns det ändå faktorer som kan leda till ett bemötande som inte är lika för alla. Det kan handla om brist på kunskap eller om strukturella faktorer som omedvetet påverkar beteendet. Att tillsammans prata om det och reflektera är därför viktigt.   

– Ett exempel vi brukar ta upp är att det finns en tendens att behandla alla äldre patienter som kommer in på akuten som att de är hörselnedsatta och tala väldigt överdrivet högt och tydligt, utan att egentligen veta något om just den patientens hörselstatus, berättar Maria Törnquist.

– En annan sak som vi brukar ta upp är att en persons juridiska kön inte nödvändigt stämmer överens med dennes upplevda könsidentitet, och därför är det viktigt att vara noga med vilket namn och pronomen som patienten själv vill använda, berättar Mina Gäredal.  

”Viktigt att berätta om vårt arbete mot diskriminering”

Både Mina och Maria är noga med att betona att de inte upplevt att diskriminering är ett större problem på Capio S:t Görans akutmottagning än på andra sjukhus. Men de är glada över möjligheten att få driva frågan, och vill gärna inspirera andra att göra detsamma.  

 – Vi vet genom forskning att personer som tillhör en grupp som upplever diskriminering upplever en högre stress genom livet. De har också lättare att uppleva rädsla och stress just för att bli diskriminerade, och särskilt vid jobbiga situationer som ett besök på Akutmottagningen. Därför är det väldigt viktigt att på olika sätt visa att vi arbetar mot det, och att vi anstränger oss för att ge ett lika bemötande. Vi vill att alla ska känna sig trygga med att komma hit, avslutar Maria Törnquist.