Capio
Capio
Capio
vårdpersonal
Fördel för sjuksköterskor på akuten. Peter Jilmstad, vårdenhetschef och Anna Alnersson, ledningssjuksköterska.

Akuten satsar på kompetenshöjning för sjuksköterskor

31 januari 2023

Akutmottagningen satsar under 2023 på en ny modell för kompetenshöjning. Den innebär att trogna sjuksköterskor får en summa pengar varje år för att kunna välja kompetenshöjande aktiviteter själva.

Intresserad av att jobba hos oss?

Läs mer om våra lediga jobb här

Piloten på akuten började den 1 december ifjol och den innebär att sjuksköterskor får tretusen kronor per år och ledningssjuksköterskor och sjuksköterskor med magister- eller masterutbildning får femtusen kronor om året. Man kan välja att spara pengarna i flera år till en dyrare aktivitet, som att åka på en konferens.

– Många kollegor är positivt inställda och för de yngre sjuksköterskorna innebär det här en tydlig kompetensväg framåt, säger ledningssjuksköterskan Anna Alnersson, som är bland dem som får 5000 kronor extra under 2023.

Väljer självständigt 

– Det känns roligt att kunna välja mer självständigt. Jag är traumaansvarig på akuten så kanske blir det någon fortbildning kring det. Eftersom jag är ledningssjuksköterska så är det även intressant med fler kurser i ledarskap, resonerar hon.

– Det här är en satsning där vi vill ge medarbetarna en större påverkan på vilka kompetenshöjande aktiviteter de själva vill satsa på. Det innebär att man kan fördjupa sig i sin profession, säger Peter Jilmstad.

Belönar trogna sjuksköterskor

Det är också ett sätt att belöna trogna medarbetare, för man måste har jobbat på akuten minst tre år för att komma i fråga för ”kompetenspengen”. Utbildningen måste vara kopplad till tjänsten och sker i samråd med närmsta chef.

Kompetenspengen ska ses som det ”lilla extra”. Peter Jilmstad förklarar:
– Är man till exempel HLR-instruktör, så ingår ju vidareutbildningarna inom det området i det vanliga arbetet. Det ska man inte använda de extra kompetenshöjande pengarna till.

Piloten starta den första december och kommer att följas upp kontinuerligt, med enkäter och andra verktyg, för att sedan förhoppningsvis bli en del av den ordinarie verksamheten i början av sommaren 2023.

Intresserad av att jobba hos oss?

Läs mer om våra lediga jobb här

Följ oss i sociala medier