Capio
Capio
Capio
Foto: Från vänster Mona Vinblad von Walter, Frida Lédel och Per Byström.
Från vänster Mona Vinblad von Walter, Frida Lédel och Per Byström.

Trygga patienter på Tarmonkologiska mottagningen

23 februari 2022

På Tarmonkologiska mottagningen och Kirurgmottagningen har man skapat ett gemensamt Tarmcancercentrum och arbetar i en sammanhållen vårdkedja. Det gör att patienten är trygg mellan olika steg i vården, det ger en högre kvalitet och fler nöjda patienter.

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer brukar tillsammans benämnas som kolorektalcancer. Cancerformerna drabbar både män och kvinnor och oftast personer över 70 år. Efter fem år lever ungefär 65 procent av dem som drabbats.

Internationellt sett så är man i Sverige bra på att behandla och operera kolorektalcancer. Capio S:t Görans sjukhus är en av fem behandlade enheter i Stockholmsregionen, men den Tarmonkologiska mottagningen på S:t Göran utmärker sig på flera sätt.

Tar bort oron

– Här har vi hela behandlingskedjan samlad i en klinik förutom strålbehandling och det gör att vi kan samarbeta bättre kring patienterna. Vi behöver inte skicka i väg patienten för undersökning eller behandling till en annan klinik eller ett annat sjukhus, säger kontaktsjuksköterskan Mona Vinblad von Walter och fortsätter:

– Vår närhet till varandra tar bort mycket oro för patienten. Jag kan till exempel sitta med vid det förberedande mötet som patienten har med sin kirurg för att ge extra stöd och svara på frågor.

Närhet ger trygghet

– Hos oss ligger onkologin under Kirurgkliniken och det gör att vi naturligt samarbetar mellan onkologi och kirurgi. Vi sitter bredvid varandra och kan bara gå förbi och prata om ett ärende, vi behöver inte skicka någon remiss, säger onkologen Per Byström.

– Vi brukar säga att stolarna sitter tätt hos oss. För nybesöken är det en enorm trygghet. Vi kan ordna läkartid, remisser och svar samma dag till patienten, säger kirurgen Frida Lédel.

Den Tarmonkologiska mottagningen sticker ut på flera sätt, med korta väntetider, ett snabbt flöde, fina kvalitetsdata och med en mycket hög patientnöjdhet. Exempelvis är det hela 96,2 procent av patienterna känner sig välinformerade och 92,4 procent känner sig delaktiga i sin vård. Och de upplever att de har möjlighet att påverka vården.

Gemensamma beslut

En framgångsfaktor är att alla på mottagningen är lättillgängliga, både för varandra och för patienterna. De multidisciplinära konferenserna som onkologin och kirurgin har tillsammans med patologer och radiologer, är en annan framgångsfaktor. Där får alla som jobbar med patienterna samma information och fattar gemensamma beslut kring vården av patienterna.

Även andra enheter på sjukhuset är viktiga för arbetet med kolorektalcancer patienterna, som Endoskopicentrum, Röntgenavdelningen och Patologen.

Nya läkemedel

– Det har kommit nya läkemedel den senaste åren som har gjort att vi kan behandla fler i öppenvård. Istället för att de blir inneliggande patienter, så kan vi behandla dem i dagvården. De nya läkemedlen ger också färre biverkningar.

– De patienter som är obotligt sjuka går ofta en längre tid hos oss och får sin behandling. Det är patienter som vi kanske träffar varannan vecka under ett till två år. Vi hinner bygga upp en relation till många patienter och det ger en bättre vård.

– S:t Görans-andan och ständiga förbättringar är också viktiga. Vi har korta beslutsvägar och dialog mellan varandra. Man är delaktig och det gör det spännande att få jobba tillsammans i vår modell, säger Frida Lédel.

Mer information finns på mottagningens webbsida (Onkologisk mottagning Tarm).

Följ oss i sociala medier