Capio
Capio
Capio
två tjejer föreläser
Bild från föreläsningen Nytt arbetssätt ger flödesvinster av medarbetare från Steriltekniska enheten.

Team- och förbättringsarbete i fokus på Capio S:t Görans Flödesdag

1 november 2022

Den 26 oktober samlades medarbetare på Capio S:t Göran för att lyssna på en föreläsningsserie med 7 exempel på olika förbättringsarbeten som genomförts. Flödesdagen är en tradition som varit på paus under pandemin – men nu återupptogs.

Ett tydligt tema på Flödesdagen var just teamarbete – hur medarbetare ur olika yrkesgrupper samarbetar för att analysera problem och risker och se möjliga lösningar. Allt ifrån att samlas på puls-möten för att se tillsammans på kvalitetsmål och resultat, som i föreläsningen CheckIn – koll på läget, till att gemensamt skapa rutiner för Säkra utskrivningar och att Minska komplikationer från PVK – ett teamarbete.    

Tillsammans för patienten

Att arbeta tillsammans mellan olika enheter för att hjälpa patienten kom också upp i föreläsningen Optimera arbetsflödet för SVF patienter i samarbete med kirurgen. I ett nära samarbete mellan Endoskopicentrum och Kirurgmottagningen får patienter med nyupptäckt cancer ett förbättrat stöd och information enligt standardiserad modell. Ett annat exempel på ökat samarbete för bättre kvalitet och effektivare resursanvändning kom från sjukhusets Steriltekniska enhet, som berättade om hur Nytt arbetssätt ger flödesvinster.

Från pandemi till vardag

Flera projekt hade sin bakgrund i covidpandemin – men har fortsatt vara relevanta. Genom Poliklinisering av bröstcanceroperationer i dagkirurgi får vissa patienter möjlighet att gå hem samma dag som sin operation – både utifrån behov av slutenvårdsplatser och från patienternas egna önskemål. Att införa ”Restaurangpuckar" i operationsflödet var också en följd av behov under pandemin att inte tränga ihop patienter i väntrummet – men det är lika praktiskt och uppskattat i dag.

Nästa Flödesdag kommer under våren – med fler exempel på förbättringsarbeten från Capio S:t Göran. 

Följ oss i sociala medier