Capio
Capio
Capio
Sjukhusets AT-chef Katarina Hallén Grufman, med AT-studierektorerna Erika Höglund för Akutkliniken och Gustav Stenson för Medicinkliniken
Sjukhusets AT-chef Katarina Hallén Grufman, med AT-studierektorerna Erika Höglund för Akutkliniken och Gustav Stenson för Medicinkliniken.

Sjukhuset kortar allmäntjänstgöringen (AT)

9 september 2022

Från september 2022 startar rekryteringen till det nya AT-blocket som kortats ned från 21 till 18 månader.

Allmäntjänstgöringen (AT) för läkare vid Capio S:t Görans Sjukhus har tidigare varit på 21 månader. Så är det fortfarande hos cirka 60 procent av sjukhusen i Sverige. I region Stockholm har dock de flesta av vårdgivarna gått över till AT-block om 18 månader.

– På Capio S:t Görans Sjukhus ser vi förändringen som en möjlighet att även höja kvaliteten på allmäntjänstgöringen, säger sjukhusets AT-chef Katarina Hallén Grufman.

Förbättringar höjer kvaliteten

Vid den senaste AT-rankingen fick Capio S:t Görans Sjukhus lägsta möjliga placering. Det ledde till ett omfattande kvalitets- och förbättringsarbete. AT-läkarna själva har varit och är drivande i processen tillsammans med AT-ledningen på sjukhuset, och en rad förbättringsområden identifierades.

– Områden som introduktion, utbildning, gemenskap, handledning och arbetsmiljö analyserades och en rad förbättringsförslag framfördes. Idag har många av dessa åtgärdats, berättar hon.

Parallellt med förbättringsarbetet startades processen att korta ner AT. Detta är i enlighet med både nationella och regionala rekommendationer. På så sätt hoppas man att öka genomströmningen av AT-läkare och möjliggöra för fler läkare att kunna göra AT.

Ny struktur på AT

Den största förändringen i programmet är att vi ändra sjukhusblocket till nio månader. Tidigare hade AT-läkarna sex månaders tjänstgöring på Kirurgkliniken respektive på Medicinkliniken. Under båda blocken var en del av arbetet förlagt på akutmottagningen.

Kommande AT-tjänster kommer i stället vara uppdelad i tre block. AT-läkarna ska nu tjänstgöra tre månader på vardera Kirurgkliniken, Medicinkliniken och Akutkliniken.

– Vi tror att vi på detta vis kan få en bättre kvalitet om vi har en kortare och mer fokuserad utbildning där AT-läkarna befinner sig på en klinik i taget, säger Katarina Hallén Grufman.

Fokus på akutsjukvård

Capio S:t Görans Sjukhus har en stor tyngdpunkt på akutsjukvård och är en av de större akutmottagningarna i Stockholm.

– Därför rekryterar vi nu främst AT-läkare som vill arbeta med akut sjuka patienter. Vi ser gärna att de har erfarenhet av arbete på akutmottagningar eller med liknande erfarenheter, som svårt sjuka patienter på sjukhus. Vi vill att de söker till våra AT-tjänster, säger Katarina Hallén Grufman

Intresserad av AT hos oss?
Läs mer och ansök här.

Följ oss i sociala medier