Capio
Capio
Capio
Kirurgerna Rami Klaff, Peter Mangell, Frida Lédel, Richard Bernhoff, och VD Peter Holm framför robotens tre delar.
Kirurgerna Rami Klaff, Peter Mangell, Frida Lédel, Richard Bernhoff, och VD Peter Holm framför robotens tre delar.

Operationsrobot skapar nya möjligheter

19 oktober 2022

Den 17 oktober blev den första patienten på sjukhuset opererad med den nya fyrarmade operationsroboten med namnet Da Vinci Xi.

Det är patienterna som har en stor nytta av den nya fyrarmade maskinen. För titthålskirurgi med robotassistans minskar bland annat blödningsrisken och smärtan efter operation. Ingreppet blir mer skonsamt och patienten kan gå hem tidigare.

Består av tre delar

– Den nya roboten är mera agil, smidig, än tidigare versioner. Operatören har större möjlighet att docka roboten till patienten utan att robotarmarna krockar när man opererar, säger Rami Klaff, överläkare och sektionschef för urologisektionen på Kirurgkliniken. Det är framför allt urologpatienter och kolorektalpatienter som kommer att opereras med ny robotassistans.

Roboten består av tre delar, ett kontrollbord med dataskärm och styrspakar. Vid kontrollbordet sitter kirurgen och fjärrstyr nästa del, som är en fyrarmad robot-del med kamera och instrument. Kameran gör att kirurgen kan förstora bilden flera gånger och operera med större precision. Den tredje delen är ett stort datortorn. 

Invigning

Under eftermiddagen passade medarbetare från Anestesikliniken och Kirurgkliniken på att hålla en liten invigning i korridoren bredvid. Sjukhusets VD Peter Holm var på plats med ett 20-tal medarbetare och han klippte det blå bandet utanför operationssalen. Det bjöds även på tårta i lunchrummet.

Roboten fick extra passande bandklippare denna gång. Peter Holm var nämligen först ut i Sverige med att genomföra robotassisterad kirurgi. Det skedde år 2001 på Karolinska sjukhuset, när han arbetade där som thoraxkirurg.

Följ oss i sociala medier